Цифрові колекції

Ескіз до роботи «Остання зустріч». 1945

Sketch for the work “Last Meeting”. 1945

Малюнок Зіновія Толкачова із серії «Освенцим». Військовий художник при Політуправлінні 1-го Українського фронту, документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Аушвіц поблизу польського м. Освенцим. Це один із найбільших табірних комплексів, символ Голокосту. За час існування тут було знищено майже 1,5 млн осіб, зокрема до 1,1 млн євреїв

Drawing by Zіnovii Tolkachov from the series “Auschwitz”. A military artist at the Political Department

Малюнок Зіновія Толкачова із серії «Освенцим». Військовий художник при Політуправлінні 1-го Українського фронту, документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Аушвіц поблизу польського м. Освенцим. Це один із найбільших табірних комплексів, символ Голокосту. За час існування тут було знищено майже 1,5 млн осіб, зокрема до 1,1 млн євреїв

Drawing by Zіnovii Tolkachov from the series “Auschwitz”. A military artist at the Political Department of the 1st Ukrainian Front, who documented crimes committed by the Nazis in concentration camps in Europe. Among them was Auschwitz near Oświęcim in Poland. It is one of the largest camp complexes, a symbol of the Holocaust. During its existence, almost 1.5 million people were killed there, including up to 1.1 million of Jews

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Зіновій Толкачов
Zіnovii Tolkachov
Назва Ескіз до роботи «Остання зустріч»
Sketch for the work “Last Meeting”
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Погрудне зображення жінки та чоловіка, які стоять обличчям один до одного – в хустці, шапці, одязі в’язнів концтабору. Чоловік цілує жінку в чоло. Наклеєний на папір
Image of a woman and a man standing facing each other, who are wearing a headscarf, a hat and the concentration camp uniform. The man kisses a woman on the forehead
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, помітки простим олівцем
Yellowed, crumpled, notes written by a simple pencil at the top
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 19,7х20,6 см/cm
Матеріал Калька, папір. Tracing paper
Техніка Олівець, рукопис. Pencil, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. ХХ ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1945. Місце : Place: Польща. Poland
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація Європи. Нацистські концентраційні табори. Голокост. Воєнне мистецтво. Second World War. Nazi occupation of Europe. Nazi concentration camps. Holocaust. Military art
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Зіновій Толкачов. Zіnovii Tolkachov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, окупація, Голокост, нацистські табори, Аушвіц, Зіновій Толкачов, 1-й Український фронт. Second World War, Europe, Poland, occupation, Holocaust, Nazi camps, Auschwitz, Jews, children, Zіnovii Tolkachov, 1st Ukrainian Front
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.08 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/625
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/625
Дата онлайнової публікації 2021-06-02
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
«За велінням совісті й покликом серця»
«Освенцим»
“The Auschwitz Concentration Camp – Ukrainian Dimension: Studies, Documents, Testimonies”
"At the Behest of Conscience and the Call of the Heart"
"Auschwitz"