Цифрові колекції

Талескотен. Репродукція з альбому «Майданек». 1945

Thaleskoten. Reproduction from the album “Majdanek”. 1945

Робота створена відомим митцем Зіновієм Толкачовим – художником політуправління 1-го Українського фронту, який документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Майданек поблизу польського м. Люблін. За різними підрахунками, в Майданеку було знищено 80–300 тис. в’язнів (зокрема, близько 60 тис. євреїв)

Drawing was created by the famous artist Zіnovii Tolkachov – an artist of the Political Department of the 1st Ukrainian Front, who documented

Робота створена відомим митцем Зіновієм Толкачовим – художником політуправління 1-го Українського фронту, який документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Майданек поблизу польського м. Люблін. За різними підрахунками, в Майданеку було знищено 80–300 тис. в’язнів (зокрема, близько 60 тис. євреїв)

Drawing was created by the famous artist Zіnovii Tolkachov – an artist of the Political Department of the 1st Ukrainian Front, who documented the crimes committed by the Nazis in concentration camps in Europe. Among them was Majdanek near Lublin in Poland. According to various estimates, 80–300 thousand prisoners (including about 60 thousand Jews) were killed in Majdanek

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Зіновій Толкачов
Zіnovii Tolkachov
Назва Талескотен. Репродукція з альбому «Майданек»
Thaleskoten. Reproduction from the album “Majdanek”
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено Талескотен – ритуальне єврейське молитовне вбрання, що майорить, як прапор, зачепившись за колючий дріт. Під зображенням унизу підпис автора та рік створення роботи – «44»
The image of talescoten – a ritual Jewish prayer dress, which flutters like a flag, clinging to barbed wire. Below the image on the bottom – the author's signature and the year of creation of the drawing "44"
Стан збереження та дефекти оригіналу Прим’ятий, пожовтілий, кути загнуті
Crumpled, yellowed, the corners are bent
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 26,0х35,9 см/cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк кольоровий. Color printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. ХХ ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1945. Місце : Place: м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Теми Друга світова війна. Нацистська расова політика. Нацистська окупація Європи. Нацистські концентраційні табори. Голокост. Воєнне мистецтво. Second World War. Nazi occupation of Europe. Nazi concentration camps. Holocaust. Military art
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Польща, м. Варшава. Poland, Warsaw
Особи, пов’язані з музейним предметом Зіновій Толкачов. Zіnoviy Tolkachov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, Люблін, Варшава, окупація, Голокост, нацистські табори, Майданек, євреї, Зіновій Толкачов, 1-й Український фронт. Second World War, Europe, Poland, Lublin, Warsaw, occupation, Holocaust, Nazi camps, Maidanek, Jews, Zinoviі Tolkachov, 1st Ukrainian Front
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.08 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/630
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/630
Дата онлайнової публікації 2021-06-04
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex