Цифрові колекції

Журнал. Юность. № 9. 09.1966

Magazine. Youth. № 9. 09.1966

Містить уперше опублікований культовий документальний роман Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр» (с. 15–46). Колегія головної редакції журналу без згоди автора значно скоротила оригінальний текст, прибравши «ідеологічно шкідливі» слова, фрагменти і навіть розділи. Дізнавшись про це, письменник зажадав рукопис назад, але редакція твір не повернула. Утім, завдяки великому тиражу «Юності» (2 млн примірників) роман став відомим широкому колу читачів. 11 монохромних малюнків до роману (2 ілюстрації використані

Містить уперше опублікований культовий документальний роман Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр» (с. 15–46). Колегія головної редакції журналу без згоди автора значно скоротила оригінальний текст, прибравши «ідеологічно шкідливі» слова, фрагменти і навіть розділи. Дізнавшись про це, письменник зажадав рукопис назад, але редакція твір не повернула. Утім, завдяки великому тиражу «Юності» (2 млн примірників) роман став відомим широкому колу читачів. 11 монохромних малюнків до роману (2 ілюстрації використані в цьому номері) підготував графік Сава Бродський. Художник орієнтувався на ключові точки оповіді другого розділу роману: життя населення в окупованому нацистами Києві, примусове вивезення киян до Німеччини тощо

Contains firstly published documentary novel by Anatolyi Kuznetsov “Babyn Yar” (р. 15–46). Without consent of author, the magazine's editorial board significantly shortened the original text, removing “ideologically harmful” words, fragments and even sections. Upon learning of this, the writer demanded to return the handwriting of a novel, but the editor refused. However, thanks to the large circulation of a magazine (2 million copies), the novel became known to a wide range of readers. 11 monochrome drawings for the novel (5 illustrations used in this issue) were prepared by Sava Brodskyi. The painter focused on the key points of the story of the second chapter of the novel: the life of the population in Nazi-occupied Kyiv, the forced deportation of Kyiv inhabitants to Germany, etc.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Спілка письменників СРСР
Union of Soviet Writers
Назва Журнал. Юность
Magazine. Youth
Походження 1966
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Журнали
Про оригінал
Опис оригіналу У м’якій обкладинці жовтого кольору; угорі міститься кольорове профільне зображення дівчини в хустці з квітами на тлі дерев без листя (блакитного, світло-зеленого, жовтого, фіолетового кольорів); посередині – назва, унизу – номер і рік видання (друк чорного кольору)
In yellow cover; above there is a color profile image of a girl in a scarf with flowers on a background of trees without leaves (blue, light green, yellow, purple); title of a novel is in the middle; below – number and year of publication (black printing)
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, згини, кути заломлені, на титульній сторінці напис синім олівцем
Yellowed, shabby, dirty, folds, crumpled corners, a note written by a blue pencil on the cover
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 112 стор., ілюстрації. 112 pages, illustrations
Розміри: Size: 25,8х20,0х0,6 см/cm
Матеріал Папір, папір цупкий,. папір крейдований. Paper, thick paper, coated paper
Техніка Друк багатоколірний. Color printing
Історія оригіналу Створення: Produced : II пол. XX ст. The second half of the XXth century. Точна дата: Date: 09.1966. Місце : Place: м. Москва, Російська Федерація. Moscow, the Russian Federation
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

У номері надрукована друга частина роману, яка містить свідчення автора-очевидця про виживання в окупованому м. Київ, початок нацистської трудової мобілізації населення, футбольний матч між київською командою «Старт» і збірною збройних сил Німеччини, регулярні облави окупаційних сил на цивільне населення. На с. 15, 28, 29 – тематичні ілюстрації до тексту
The issue contains the second part of the novel, which contains the eyewitness accounts of survival in occupied Kyiv, the beginning of Nazi labor mobilization, a football match between the Kyiv team "Start" and the German armed forces, the regular raids by the occupying forces on civilians.  There are the thematic illustrations to the text on pages: 15, 28, 29

Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Воєнне повсякдення. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Історична пам’ять і ментальні трансформації в повоєнному суспільстві. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Everyday life during the war. Holocaust. Tragedy of Babyn Yar. Historical memory and mental transformation in post-war society
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Анатолій Кузнєцов, Савва Бродський. Anatolyi Kuznetsov, Savva Brodskyi
Пошукові терміни Україна, Київ, окупація, Голокост, Бабин Яр, остарбайтери, облави, футбол, Анатолій Кузнєцов, Сава Бродський. Ukraine, Kyiv, occupation, Holocaust, Babyn Yar, ostarbeiters, raids, football, Anatolyi Kuznetsov, Sava Brodskyi
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 1.21 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/645
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/645
Дата онлайнової публікації 2021-06-11
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex