Цифрові колекції

Журнал. Юность. № 10. 10.1966

Magazine. Youth. № 10. 10.1966

Містить уперше опублікований культовий документальний роман Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр» (c. 23–51). Колегія головної редакції журналу без згоди автора значно скоротила оригінальний текст, прибравши «ідеологічно шкідливі» слова, фрагменти і навіть розділи. Дізнавшись про це, письменник зажадав рукопис назад, але редакція твір не повернула. Утім, завдяки великому тиражу «Юності» (2 млн примірників) роман став відомим широкому колу читачів. 11 монохромних малюнків до роману (5 ілюстрацій

Містить уперше опублікований культовий документальний роман Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр» (c. 23–51). Колегія головної редакції журналу без згоди автора значно скоротила оригінальний текст, прибравши «ідеологічно шкідливі» слова, фрагменти і навіть розділи. Дізнавшись про це, письменник зажадав рукопис назад, але редакція твір не повернула. Утім, завдяки великому тиражу «Юності» (2 млн примірників) роман став відомим широкому колу читачів. 11 монохромних малюнків до роману (5 ілюстрацій використані в цьому номері) підготував графік Сава Бродський. Художник орієнтувався на ключові точки оповіді заключного розділу роману: ліквідація нацистами слідів масових розстрілів у Бабиному Яру, втеча в'язнів із Сирецького табору, відступ військ Вермахту з м. Київ та входження до нього Червоної армії

Contains firstly published documentary novel by Anatolyi Kuznetsov “Babyn Yar” (р. 23–51). Without consent of author, the magazine's editorial board significantly shortened the original text, removing “ideologically harmful” words, fragments and even sections. Upon learning of this, the writer demanded to return the handwriting of a novel, but the editor refused. However, thanks to the large circulation of a magazine (2 million copies), the novel became known to a wide range of readers. 11 monochrome drawings for the novel (5 illustrations used in this issue) were prepared by Sava Brodskyi. The painter focused on the key points of the story of the final chapter of the novel: the elimination by the Nazis of traces of mass shootings in Babyn Yar, the escape of prisoners from the Syrets concentration camp, the retreat of Wehrmacht troops from Kyiv and the entry of the Red Army into the city

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Спілка письменників СРСР
Union of Soviet Writers
Назва Журнал. Юность
Magazine. Youth
Походження 1966
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Журнали
Про оригінал
Опис оригіналу У м’якій обкладинці гірчичного кольору; угорі міститься монохромне профільне зображення юнаків і дівчат на тлі гілок дерев; посередині – назва, унизу – номер і рік (друк чорного кольору)
In mustard cover; above there is a monochrome profile image of boys and girls on the background of tree branches; title of a novel is in the middle; below – number and year of publication (black printing)
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим'ятий, на обкладинці напис простим олівцем, дрібні плями
Yellowed, shabby, dirty, crumpled, a note written by a blue pencil on the cover, small spots
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 112 стор., ілюстрації. 112 pages, illustrations
Розміри: Size: 25,8х20,0х0,6 см/cm
Матеріал Папір, папір цупкий,. папір крейдований. Paper, thick paper, coated paper
Техніка Друк багатоколірний. Color printing
Історія оригіналу Створення: Produced : II пол. XX ст. The second half of the XXth century. Точна дата: Date: 10.1966. Місце : Place: м. Москва, Російська Федерація. Moscow, the Russian Federation
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

У номері надрукована заключна частина роману, в якій ідеться мова про ліквідацію нацистами слідів масових розстрілів у Бабиному Яру, втечу в'язнів із Сирецького концтабору, відступ гітлерівців із м. Київ та входження нього Червоної армії. На с. 23, 30, 31, 42, 43, стор. – тематичні ілюстрації до тексту
The issue contains the final part of the novel, which deals with the elimination by the Nazis of traces of mass shootings in Babyn Yar, the escape of prisoners from the Syrets concentration camp, the retreat of the Nazis from Kyiv and the entry of the Red Army into the city.  There are the thematic illustrations to the text on pages: 23, 30, 31, 42, 43

Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Мережа нацистських таборів на українських теренах. Заходи нацистів із ліквідації масових слідів, скоєних ними злочинів (спеціальна акція «1005»). Бойовище за Україну: бої за Київ 1943. Історична пам’ять і ментальні трансформації в повоєнному суспільстві. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Tragedy of Babyn Yar. Network of Nazi camps in Ukraine. Measures of the Nazis to eliminate mass traces of crimes committed by them (special action
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Анатолій Кузнєцов, Сава Бродський. Anatolyi Kuznetsov, Sava Brodskyi
Пошукові терміни Україна, Київ, окупація, Голокост, Бабин Яр, Сирецький табір, Анатолій Кузнєцов, Сава Бродський. Ukraine, Kyiv, occupation, Holocaust, Babyn Yar, Syrets concentration camp, Anatolyi Kuznetsov, Sava Brodskyi
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (7 files : 1.86 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/646
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/646
Дата онлайнової публікації 2021-06-11
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex