Цифрові колекції

Останній шлях. 1991

Last Path. 1991

Робота народного художника України Ісаака Тартаковського. Учасник Другої світової війни. У 1941 р. потрапив у полон, із якого вдалося вирватися. Під час нацистської окупації перебував у м. Вінниця, де його переховувала українська родина Савчуків. Після вигнання гітлерівців із міста знову мобілізований до Червоної армії. По війні одружився із донькою рятівників – Лідією Савчук. У 1995 р. сім’я Степана і Надії Савчуків та їхня дочка удостоєні звання «Праведник народів світу». В 1988–1991 рр. створив

Робота народного художника України Ісаака Тартаковського. Учасник Другої світової війни. У 1941 р. потрапив у полон, із якого вдалося вирватися. Під час нацистської окупації перебував у м. Вінниця, де його переховувала українська родина Савчуків. Після вигнання гітлерівців із міста знову мобілізований до Червоної армії. По війні одружився із донькою рятівників – Лідією Савчук. У 1995 р. сім’я Степана і Надії Савчуків та їхня дочка удостоєні звання «Праведник народів світу». В 1988–1991 рр. створив серію полотен на тему Голокосту: «Світова скорбота», «Євреї в полоні», «Євреї і політруки, виходь!», «Сльози Бабиного Яру», «Куди, за що?» та «Останній шлях»

Picture of Isaac Tartakovskyi, People’s Artist of Ukraine. Participant of the Second World War. In 1941 he was taken prisoner, but managed to escape. He was being hidden by the Savchuk family in Vinnytsia (Ukraine) during the Nazi occupation. After the expulsion of the Nazis from the city, he was mobilized into the Red Army again. When the war ended he married the daughter of rescuers – Lydiya Savchuk. In 1995, Stepan, Nadiya Savchuk and their daughter were awarded the title of “Righteous Among the Nations”. In 1988–1991 he drew a series of pictures on the theme of the Holocaust: “World’s Sorrow”, “Jews in Captivity”, “Jews and Political Instructors, Get Out!” “Tears of Babyn Yar”, “Where, for what?” and “Last Path”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Ісаак Тартаковський
Isaak Tartakovskyi
Назва Останній шлях
Last Path
Походження 1991
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено людську колону (в хустках, шапках, пальтах, куртках, піджаках, спідницях, штанях, чоботях). У переважної більшості на грудях – вінкель «Зірка Давида». Рухаються під наглядом німецького солдатa і службовця допоміжної поліції. Посередині на землі лежить чоловік, над яким плаче жінка, здійнявши руки. На тлі жовтого будинку з червоним дахом. У коричневих, сірих, зелених, жовтих тонах. У дерев’яній рамі
A human column is depicted (wearing in scarves, hats, coats, jackets, blazers, skirts, pants, and boots). The vast majority have the winkel “Star of David” on their chests. They move under the supervision of a German soldier and an auxiliary police officer. A man lies in the middle of the ground over, а woman is crying over him, raising his hands. Against the background of a yellow house with a red roof. In brown, gray, green, yellow tones. In a wooden frame
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис: «І. Тартаковський. Останній шлях» та наклеєний паспорт Дирекції художніх виставок України з написами: «Інв. № 2464 Ж. І. Тартаковський. Останній шлях, п. о., 60 х 90. 1991 р. Ц. 2000»
On the back there is an inscription: “I. Tartakovskyi. Last Way” and a pasted passport of the Directorate of Art Exhibitions of Ukraine with the inscriptions: “Inv. № 2464 Zh. I. Tartakovskyi. Last Way, p.o., 60 x 90. 1991. Price 2000”
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, подряпини, рама пошкоджена
Shabby, dirty, scratched, the frame is damaged
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 60,0х90,0 cм/cm
Матеріал Полотно, дерево, кулькова ручка. Canvas, wood, ballpoint pen
Техніка Олія, рукопис. Oil, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Кін. ХХ ст. The end of the ХХth century. Точна дата: Date: 1991. Місце : Place: м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Українці-рятівники. Соціогуманітарні складники війни: військовополонені. Воєнне мистецтво. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Ukrainian rescuers. Socio-humanitarian aspects of the war: prisoners of war. Military art
Періоди і дати Кін. ХХ ст. The end of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Ісаак Тартаковський. Isaak Tartakovskyi
Пошукові терміни Друга світова війна, Україна, полон, окупація, Голокост, євреї, «Праведник народів світу», Ісаак Тартаковський, Дирекція художніх виставок України. Second World War, Ukraine, captivity, occupation, Holocaust, Jews, “Righteous Among the Nations”, Isaac Tartakovskyi, Directorate of Art Exhibitions of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.08 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/650
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/650
Дата онлайнової публікації 2021-06-15
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex