Цифрові колекції

Цегла з колишньої будівлі контори Лук'янівського єврейського кладовища. Поч. XX ст.

Bricks from the former office building of the Lukianivska Jewish Cemetery. Beginning of the XXth century

Виготовлена на заводі Іони Зайцева, цегла використовувалася під час зведення контори єврейського кладовища. У вересні 1941 р. повз цю будівлю прямували до Бабиного Яру приречені на смерть євреї. Упродовж серпня – вересня 1943 р. тут квартирувався німецький контингент «зондеркоманди 1005», яка під час спеціальної акції «1005» (нім. «Sonderaktion 1005») займалася ліквідацією масштабних слідів скоєних нацистами військових злочинів та геноцидів, зокрема розкопкою та спалюванням решток тіл жертв київського

Виготовлена на заводі Іони Зайцева, цегла використовувалася під час зведення контори єврейського кладовища. У вересні 1941 р. повз цю будівлю прямували до Бабиного Яру приречені на смерть євреї. Упродовж серпня – вересня 1943 р. тут квартирувався німецький контингент «зондеркоманди 1005», яка під час спеціальної акції «1005» (нім. «Sonderaktion 1005») займалася ліквідацією масштабних слідів скоєних нацистами військових злочинів та геноцидів, зокрема розкопкою та спалюванням решток тіл жертв київського урочища. У 1962 р. єврейське кладовище закрили, а в будівлі облаштували гуртожиток

Made at the factory of Iona Zaitsev, the bricks were used during the construction of the office of the Jewish cemetery. In September 1941, the doomed Jews passed by it to Babyn Yar. In August – September 1943, during the Nazi occupation of Kyiv, the members of German "Sondercommando 1005" were housed in this building. During special action “1005” (“Sonderaktion 1005”) they eliminated the traces of crimes against humanity and genocide committed by the Nazis, including the excavation and cremation of human remains of the Kyiv tract. In 1962, the Jewish cemetery was closed and the the dormitory was arranged in the building

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Київський цегельний завод Іони Марковича Зайцева
Iona Markovych Zaitsev’s Kyiv Brick Factory
Назва Цегла з колишньої будівлі контори Лук'янівського єврейського кладовища
Bricks from the former office building of the Lukianivska Jewish Cemetery
Походження Поч. XX ст.,, Beginning of the ХХth century
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Світло-червоного та жовтуватого кольорів, прямокутні бруски нерівної форми з клеймами виробника (відтиск) на лицьовому боці посередині – букви «І М З»
Light red and yellowish colors, rectangular blocks of irregular shape with the manufacturer's marks (imprint) on the front side in the middle – the letters "I M Z"
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднені, потемнілі, сліди від цементу, місцями по кутах відколи до 8,0 см, краї нерівні, кути збиті, дрібні пошкодження поверхні з утратою матеріалу, численні тріщини
Dirty, darkened, traces of cement, the chips up to 8.0 cm in some places at the corners, the edges are uneven, the corners are knocked down, minor damage of surface with loss of material, numerous cracks
Склад / Комплект Частин : 3
Фізичні характеристики Розміри: Size: 26,0х12 х 7,0; 26,5х13,0х7,5; 26,0х13,0х7,0 см/cm
Матеріал Глина. Clay
Техніка Заводське виробництво. Factory production
Історія оригіналу Створення: Produced : I пол. XX ст. The first half of the XXth century. Точна дата: Date: Поч. ХХ ст. Beginning of the ХХth century. Місце : Place: м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Теми Нацистська окупація Києва, Трагедія Бабиного Яру, Голокост, Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Nazi occupation of Kyiv, Babyn Yar tragedy, Holocaust, Socio-humanitarian components and consequences of the war
Періоди і дати Поч. ХХ ст. Beginning of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Іона Зайцев. Iona Zaitsev
Пошукові терміни Київ, окупація, геноцид, євреї, Бабин Яр, Лук’янівське єврейське кладовище, “зондеркоманда 1005” . Kyiv, occupation, genocide, Jews, Babyn Yar, Lukianivskа Jewish cemetery, “Sonderkommando 1005”
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 0.1 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/655
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/655
Дата онлайнової публікації 2021-07-01
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex