Цифрові колекції

Оголошення віцепрезидента єврейської ради (юденрату) м. Львів д-ра Генріка Ландесберга. 12.11.1941

Announcement of the Vice President of Jewish Council (Judenrat) of Lviv Dr. Henrik Landesberh. 12.11.1941

Львівське єврейське гетто було третім за розмірами в Європі (восени 1941 р. тут перебувало 138 700 осіб). У гетто не вистачало води та харчів, медикаментів, житла тощо. Це спричинило масове голодування та знесилення, восени 1942 р. поширилась епідемія тифу. Працездатне населення гетто виконувало трудову повинність у Янівському таборі, а непрацездатних систематично знищували. Нацисти регулярно проводили «акції», коли людей відстрілювали цілими будинками й часто просто на вулицях. У червні 1943 р.

Львівське єврейське гетто було третім за розмірами в Європі (восени 1941 р. тут перебувало 138 700 осіб). У гетто не вистачало води та харчів, медикаментів, житла тощо. Це спричинило масове голодування та знесилення, восени 1942 р. поширилась епідемія тифу. Працездатне населення гетто виконувало трудову повинність у Янівському таборі, а непрацездатних систематично знищували. Нацисти регулярно проводили «акції», коли людей відстрілювали цілими будинками й часто просто на вулицях. У червні 1943 р. м. Львів було проголошено «юденфрай» – вільним від євреїв. Упродовж двох років німецької окупації у Львівському гетто та Янівському таборі, за окремими підрахунками, загинуло понад 250 тис. осіб. Наказ про утворення в м. Львів єврейської ради було видано 22 липня 1941 р. Відомий адвокат і громадський діяч Генрік Ландесберг до лютого 1942 р. – віце-президент єврейської ради (юденрату) м. Львів. Опісля – президент юденрату, повішений гітлерівцями під час «серпневої акції» 1942 р.

Lviv Jewish ghetto was the third largest in Europe (in autumn of 1941 there were 138,700 people). In ghetto, there were water and food shortages, medical care, housing, and so on. This led to mass starvation and exhaustion, and in the fall of 1942 a typhus epidemic spread. The able-bodied population of ghetto fulfilled their duties in Yaniv camp, and the disabled one were systematically exterminated. The Nazis regularly held so-called "actions" in which people were shot of entire houses and often simply in the streets. In June 1943, Lviv was proclaimed "Judenfrei" – liberated from the Jews. During the two years of German occupation, more than 250 thousand people died in Lviv ghetto and Yaniv camp, according to some estimates. The order to establish a Jewish council in Lviv was issued on July 22, 1941. Well-known lawyer and public figure Henrik Landesberh until February 1942 – the Vice President of the Jewish Council (Judenrat) of Lviv. Later, he was the President of the Judenrat, hanged by the Nazis during the "August action" of 1942

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Генрік Ландесберг
Henrik Landesberg
Назва Оголошення віцепрезидента єврейської ради (юденрату) м. Львів д-ра Генріка Ландесберга
Announcement of the Vice President of Jewish Council (Judenrat) of Lviv Dr. Henrik Landesberg
Походження 12.11.1941, м. Львів, Україна. Lviv, Ukraine
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листівки
Про оригінал
Опис оригіналу На бежевому аркуші односторонній друк. Переклад додається
There is one-sided printing on a beige sheet. Translation is added
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, пом'ятий, потертий, з невеликими розривами
Dirty, crumpled, shabby, with small gaps
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size 41,5 х 29,0 см/cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 12.11.1941. Місце : Place: Україна, м. Львів. Ukraine, Lviv
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Німецька. German
Анотація

Містить доповнення до звернення президента Єврейської ради м. Лемберг (нині м. Львів) від 11 листопада 1941 р. щодо внесків до єврейської громади, а саме терміни та місце збору коштів
Contains the additions to the appeal of the President of the Jewish Council of Lemberg (current Lviv) of November 11, 1941 regarding contributions to the Jewish community, namely the timing and place of fundraising

Теми Друга світова війна. Окупація України. Нацистська расова політика. Голокост. Second World War. Occupation of Ukraine. Nazi racial policy. Holocaust
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Львів. Ukraine, Lviv
Особи, пов’язані з музейним предметом Генрік Ландесберг. Henrik Landesberg
Пошукові терміни Україна, Львів, окупація, євреї, гетто, юденрат. Ukraine, Lviv, occupation, Jews, ghetto, Judenrat
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 14.55 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/672
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/672
Дата онлайнової публікації 2021-07-14
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Смертельний шлях»
«Голокост»
"Death Road"
"Holocaust"