Цифрові колекції

Розпорядження міського голови м. Львів д-ра Егона Геллера про створення єврейського житлового району. 15.06.1942

Order of the Mayor of Lviv Dr. Egon Hoeller about the establishment of a Jewish residential area. 15.06.1942

8 листопада 1941 р. у м. Львів було організовано гетто для тутешньої єврейської громади. У ньому було зібрано 138 700 осіб. За ініціативою окупаційної влади в гетто було створено єврейський «самоврядний» орган – юденрат. Узимку 1941 – 1942 рр. розпочалися відправлення до концтаборів. Опісля тут залишилося близько 86 тис. осіб. У червні 1942 р. в результаті «блискавичної акції» (упродовж 12 годин убито 8 тис. євреїв) відбулося територіальне «урізання» гетто. 8 липня 1942 р. 7 тис. євреїв було вивезено

8 листопада 1941 р. у м. Львів було організовано гетто для тутешньої єврейської громади. У ньому було зібрано 138 700 осіб. За ініціативою окупаційної влади в гетто було створено єврейський «самоврядний» орган – юденрат. Узимку 1941 – 1942 рр. розпочалися відправлення до концтаборів. Опісля тут залишилося близько 86 тис. осіб. У червні 1942 р. в результаті «блискавичної акції» (упродовж 12 годин убито 8 тис. євреїв) відбулося територіальне «урізання» гетто. 8 липня 1942 р. 7 тис. євреїв було вивезено до Янівського табору. У серпні понад 50 тис. євреїв було доправлено в Белжець. У січні 1943 р. Львівське гетто офіційно стало єврейським табором. До 20 тис. євреїв, включно з членами розформованої єврейської ради, були розстріляні. Німці оголосили, що в гетто можуть перебувати євреї з «робочою карткою». Під час зачисток гетто гітлерівці вдалися до спалювання будинків, через що багато людей згоріли живцем. Робочий табір проіснував до 1 червня 1943 р. Понад 6 тис. євреїв було вивезено до Янівського табору, більшість згодом була розстріляна в урочищі Піски, а 3 тис. євреїв було вбито під час ліквідації самого табору. Після вигнання нацистів із м. Львів у липні 1944 р., тут лишалося близько 300–800 євреїв, які ховалися по різних закутках, зокрема в колекторі міської каналізації

On November 8, 1941, a ghetto was organized for the local Jewish community in Lviv. 138,700 people gathered in this agglomeration. At the initiative of the occupying power, a Jewish “self-governing body”, the Judenrat, was established in the ghetto. In the winter of 1941 – 1942, deportations to concentration camps began. Later, about 86 thousand people remained there. In June 1942, as a result of a “lightning action|” (8 thousand Jews were killed within 12 hours), the ghetto was reduced in size. On July 8, 1942, 7 thousand Jews were deported to the Yaniv camp. In August, more than 50 thousand Jews were deported to Belzec. In January 1943, the Lviv ghetto officially became a Jewish camp. Up to 20 thousand Jews, including members of the disbanded Jewish council, were shot dead. The Germans announced that only Jews with a “work card” could be in the ghetto. During the liquidation of the ghetto, the Nazis burned houses and many people were burned alive. The labor camp existed until June 1, 1943. More than 6 thousand Jews were deported to the Yaniv camp, most were shot in the Pisky tract later. 3 thousand Jews were killed during the liquidation of the camp itself. After the expulsion of the Nazis from Lviv in July 1944, there were about 300–800 Jews who hid in various corners of the city, including in the city sewers

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Егон Геллер
Egon Hoeller
Назва Розпорядження міського голови м. Львів д-ра Егона Геллера про створення єврейського житлового району
Order of the Mayor of Lviv Dr. Egon Hoeller about the establishment of a Jewish residential area
Походження 15.06.1942, м. Львів, Україна. Lviv, Ukraine
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листівки
Про оригінал
Опис оригіналу На білому аркуші односторонній друк. Переклад додається
There is one-sided printing on a white sheet of paper. Translation is added
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, у білих плямах, пом’ятий, забруднений, потертий на згинах і краях, розриви до 0,5 см
Yellowed, in white spots, crumpled, dirty, worn on the bends and edges, gaps up to 0.5 cm
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size 40,5 х 29,0 см/cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 15.06.1942 . Місце : Place: Україна, м. Львів. Ukraine, Lviv
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Німецька, українська. German, Ukrainian
Анотація

Містить наказ про створення в м. Лемберг (нині – м. Львів) єврейського житлового району та заборону єврейському населенню проживати поза його межами, про переселення єврейського й арійського населення від 20 червня до 20 вересня 1942 р. Люди, які уникнуть переїзду в установлені терміни, будуть виселені примусово
Contains an order to establish a Jewish residential area in Lemberg (current Lviv) and a ban for the Jewish population to live outside it; about the resettlement of the Jewish and Aryan populations from June 20 to September 20, 1942. People who avoid moving within the prescribed time limits will be evicted forcibly

Теми Друга світова війна. Окупація України. Нацистська расова політика. Голокост. Second World War. Occupation of Ukraine. Nazi racial policy. Holocaust
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Львів. Ukraine, Lviv
Особи, пов’язані з музейним предметом Егон Геллер. Egon Hoeller
Пошукові терміни Україна, Львів, окупація, євреї, гетто, юденрат, Янівський табір, Белжець. Ukraine, Lviv, occupation, Jews, ghetto, Judenrat, Yaniv camp, Belzec
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (6 files : 6.72 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/674
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/674
Дата онлайнової публікації 2021-07-14
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex