Цифрові колекції

Оголошення міського комісара Беау щодо будівництва єврейського житлового району в м. Станіслав (нині – м. Івано-Франківськ) та пересування транспорту й людей між житловими районами арійців та євреїв. 16.12.1941

Announcement by the city commissioner Beau about the construction of a Jewish residential area in Stanislav (current Ivano-Frankivsk) and about the movement of transport and people between the residential areas of Aryans and Jews. 16.12.1941

Масове винищення євреїв у м. Станіслав (нині – м. Івано-Франківськ) розпочалося в серпні 1941 р. Лише за шість перших днів гітлерівці розстріляли 2 865 осіб. Найбільша акція знищення сталася 12 жовтня 1941 р. Тієї «чорної неділі» на єврейському цвинтарі розстріляно від 6 до 12 тис. осіб. У грудні 1941 р. німецька окупаційна влада міста створила гетто. Сюди від квітня 1942 р. звозили євреїв із інших місць примусового утримування, більшість із яких відразу відправляли до Янівського табору в м. Львів,

Масове винищення євреїв у м. Станіслав (нині – м. Івано-Франківськ) розпочалося в серпні 1941 р. Лише за шість перших днів гітлерівці розстріляли 2 865 осіб. Найбільша акція знищення сталася 12 жовтня 1941 р. Тієї «чорної неділі» на єврейському цвинтарі розстріляно від 6 до 12 тис. осіб. У грудні 1941 р. німецька окупаційна влада міста створила гетто. Сюди від квітня 1942 р. звозили євреїв із інших місць примусового утримування, більшість із яких відразу відправляли до Янівського табору в м. Львів, концентраційних таборів на території Польщі (Белжець, Майданек). Остання масова акція в гетто відбулася 12 вересня 1942 р., тоді було замучено майже 2 тис. осіб. 23 лютого 1943 р., в день офіційної ліквідації гетто, було розстріляно всіх колишніх членів юденрату, службовців єврейської поліції, його останніх в’язнів. Після цього м. Станіслав оголосили «юденфрай» (вільним від євреїв). За різними підрахунками, впродовж 1941–1943 рр. у місті було знищено до 100 тис. євреїв

Mass extermination of Jews in Stanislav (current Ivano-Frankivsk) began in August 1941. Only for the first six days, the Nazis shot 2,865 people. The largest massacre took place on October 12, 1941. That “Black Sunday” between 6,000 and 12,000 people were shot dead in a Jewish cemetery. In December 1941, the German occupation authorities created a ghetto. From April 1942, Jews were taken there from other places of detention, most of which were immediately sent to the Yaniv camp in Lviv, to concentration camps in Poland (Belzec, Maidanek). The last mass action in the ghetto took place on September 12, 1942, when almost 2,000 people were tortured. On February 23, 1943, in the day of the official liquidation of the ghetto, all former members of the Judenrat, members of the Jewish police, and its last “residents” were shot dead. After that, the city of Stanislav was declared “Judenfrei” (free from Jews). According to various estimates, up to 100,000 Jews were exterminated in the city during 1941–1943

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Міський комісар Беау
City commissioner Beau
Назва Оголошення міського комісара Беау щодо будівництва єврейського житлового району в м. Станіслав (нині – м. Івано-Франківськ) та пересування транспорту й людей між житловими районами арійців та євреїв
Announcement by the city commissioner Beau about the construction of a Jewish residential area in Stanislav (current Ivano-Frankivsk) and about the movement of transport and people between the residential areas of Aryans and Jews.
Походження 16.12.1941, м. Івано-Франківськ, Україна. Ivano-Frankivsk, Ukraine
Класифікація Писемні пам'ятки
Листівки
Про оригінал
Опис оригіналу На бежевому аркуші односторонній друк. Переклад додається
There is one-sided printing on a beige sheet of paper. Translation is added
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, пом'ятий, потертий, згини, кути і краї надірвані, унизу ліворуч утрачений кут
Dirty, crumpled, frayed, bends, corners and edges are torn, bottom left corner is lost
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size 59,0 х 39,5 см/cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 16.12.1941. Місце : Place: Україна, м. Івано-Франківськ. Ukraine, Ivano-Frankivsk
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Німецька. German
Анотація

Містить інформацію про завершення будівництва єврейського житлового району 20 грудня 1941 р., проживання там виключно євреїв, обов’язкове отримання дозволу на продовження діяльності ремісничих і промислових підприємств, що діють на території цього району, одержання перепусток для робітників-арійців і бланків для євреїв, які там працюють
Contains information about the completion of the construction of the Jewish residential area on December 20, 1941, only Jews can live there; it is obligatory to obtain a permit to continue the activities of craft and industrial enterprises operating in this area and to obtain permits for Aryan workers and forms for Jews who work there

Теми Друга світова війна. Окупація України. Нацистська расова політика. Голокост. Second World War. Occupation of Ukraine. Nazi racial policy. Holocaust
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Івано-Франківськ. Ukraine, Ivano-Frankivsk
Особи, пов’язані з музейним предметом Міський комісар Беау. City commissioner Beau
Пошукові терміни Україна, м. Івано-Франківськ, окупація, євреї, гетто, юденрат, Янівський табір, Белжець, Майданек. Ukraine, Ivano-Frankivsk, occupation, Jews, ghetto, Judenrat, Yaniv camp, Belzec, Maidanek
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 7.28 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/676
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/676
Дата онлайнової публікації 2021-07-14
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Смертельний шлях»
«Голокост»
«Праведний шлях. Українці - рятівники»
«Праведники Бабиного Яру. Гуманістичний подвиг українців»
“Death Path”
“Holocaust”
“Righteous Path. Ukrainians are Saviors”
“Righteous of Babyn Yar. Humanism of Ukrainians”