Цифрові колекції

Дмитро Аршанський. 1930-ті

Dmytro Arshanskyi. 1930s

Дмитро Аршанський та його дружина Сара загинули під час Голокосту в м. Харків. Їхні діти Жанна і Фріна були врятовані родиною Боганчів. Більш ніж тиждень вони переховувалися в будинку цієї сім’ї. Пізніше Євдокії Боганчі вдалось отримати підробні документи на сестер та перевезти їх до м. Полтава, а потім до дитячого будинку в м. Кременчук. По війні сестри Аршанські емігрували до США. Прокіп і Євдокія Боганчі 5 грудня 2007 р. отримали почесне звання «Праведник народів світу»

Dmytro Arshanskyi

Дмитро Аршанський та його дружина Сара загинули під час Голокосту в м. Харків. Їхні діти Жанна і Фріна були врятовані родиною Боганчів. Більш ніж тиждень вони переховувалися в будинку цієї сім’ї. Пізніше Євдокії Боганчі вдалось отримати підробні документи на сестер та перевезти їх до м. Полтава, а потім до дитячого будинку в м. Кременчук. По війні сестри Аршанські емігрували до США. Прокіп і Євдокія Боганчі 5 грудня 2007 р. отримали почесне звання «Праведник народів світу»

Dmytro Arshanskyi and his wife Sarah died during the Holocaust in Kharkiv. Their children Zhanna and Frina were saved by the Bohancha family. They have been hiding in the house of this family for more than a week. Later, Yevdokiya Bohancha managed to obtain forged documents for the sisters and transported them to Poltava, and then to Kremenchuk orphanage. After the war, the Arshanskyi sisters emigrated to the United States. On December 5, 2007, Prokip and Yevdokiya Bohancha were awarded the honorary title of “Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Дмитро Аршанський
Dmytro Arshanskyi
Походження 1930-ті. 1930s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення чоловіка, погрудне, анфас, із невеликим поворотом голови й тулуба праворуч, без головного убору, в світлій сорочці з краваткою і темному піджаку. Світлина копійна
Half-chest portrait of a man, full face, with a turn of his head and trunk to the right side, bareheaded, dressed in a light-colored shirt, a tie and a dark jacket. Рhotocopy
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, кути потерті
Yellowed, dirty, photo paper with crumpled corners
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 15,0 х 10,0 см/cm
Матеріал Фотопапір. Photo paper
Техніка Сканування, друк комп’ютерний. Scanning, computer printing
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть ХХ ст. Second quarter of the XXth century. Точна дата: Date: 1930-ті. 1930s. Місце : Place: м. Харків Україна. Kharkiv, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Українці - рятівники. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine. Ukrainian Saviors
Періоди і дати 1930-ті. 1930s
Території, міста Україна, м. Харків. Ukraine, Kharkiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Дмитро Аршанський, Сара Аршанська. Dmytro Arshanskyi, Sarah Arshanska
Пошукові терміни Україна, Харків, Полтава, Кременчук, євреї, дитячий будинок, «Праведник народів світу» . Ukraine, Kharkiv, Poltava, Kremenchuk, Jews, orphanage, “Righteous Among the Nations”
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 3.23 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/688
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/688
Дата онлайнової публікації 2021-08-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex