Цифрові колекції

Цегла заводу Іони Майданського. Поч. ХХ ст.

Brick of Iona Maidanskyi’s factory. Beginning of the XXth century

Виготовлена на Катеринославському цегельному заводі, власником якого був представник місцевої єврейської громади Іона Майданський, відомий інженер та архітектор. У 1930 рр. працював у проєктних організаціях м. Дніпропетровськ (нині – м. Дніпро). У жовтні 1941 р., ймовірно, розстріляний нацистами в міському ботанічному саду. Його племінник Наум Майданський був знищений гітлерівцями в м. Дніпропетровськ в 1942 р.

It was made at the Katerynoslav Brick Factory, owned by a representative of

Виготовлена на Катеринославському цегельному заводі, власником якого був представник місцевої єврейської громади Іона Майданський, відомий інженер та архітектор. У 1930 рр. працював у проєктних організаціях м. Дніпропетровськ (нині – м. Дніпро). У жовтні 1941 р., ймовірно, розстріляний нацистами в міському ботанічному саду. Його племінник Наум Майданський був знищений гітлерівцями в м. Дніпропетровськ в 1942 р.

It was made at the Katerynoslav Brick Factory, owned by a representative of the local Jewish community, Iona Maidanskyi, a well-known engineer and architect. In 1930 he worked in design organizations in Dnipropetrovsk (current Dnipro). In October 1941 he was probably shot by the Nazis in the city botanical garden. In 1942 his nephew Naum Maidanskyi was killed by the Nazis in Dnipropetrovsk

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Катеринославський цегельний завод
Katerynoslav Brick Factory
Назва Цегла заводу Іони Майданського
Brick of Iona Maidanskyi’s factory
Походження Поч. ХХ ст, Beginning of the ХХth century
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Cвітло-червоний прямокутний брусок нерівної форми з клеймами виробника (відтиск) на лицьовому боці посередині – літери «И М»
Light red color block of irregular shape with the manufacturer's mark (imprint) on the front side in the middle – the letters “I M”
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, сліди від цементу, тріщини, краї нерівні, кути збиті, на лицевій стороні та звороті нерівномірні порожнини, дрібні пошкодження поверхні з утратою матеріалу
Dirty, traces of cement, cracks, irregular edges and cavities on the front and back sides, corners are knocked down, minor damage of surface with loss of material
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 27,0 х 14,0 х 6,5 см/cm
Матеріал Глина. Clay
Техніка Заводське виробництво. Factory production
Історія оригіналу Створення: Produced : Поч. ХХ ст. Beginning of the ХХth century. Місце : Place: м. Дніпро, Україна. Dnipro, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Поч. ХХ ст. Beginning of the ХХth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Іона Майданський. Iona Maidanskyi
Пошукові терміни Україна, Дніпро, нацисти, євреї, розстріли, Іона Майданський. Ukraine, Dnipro, Nazis, Jews, executions, Iona Maidanskyi
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.8 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/691
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/691
Дата онлайнової публікації 2021-08-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Вирване коріння»
«Праведний шлях. Українці-рятівники»
«Україна. Незакінчена війна...»
“Torn Roots”
“Righteous Path. Ukrainian Rescuers”
“Ukraine. Unfinished War...”