Цифрові колекції

Список злодіянь німецько-фашистських військ в окупованому Києві, зокрема дані про кількість загиблих у Бабиному Яру в 1941–1943 рр. у Петровському (Подільському) районі м. Київ

List of atrocities of Nazi troops in occupied Kyiv particularly the information about the number of victims in Babyn Yar in 1941–1943 in Petrovskyi (Podilskyi) district in Kyiv

Із матеріалів Київської міської комісії сприяння Надзвичайній державній комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників, створеної відразу після визволення Києва. Документ надійшов до музею у 2000 р. від сина Ніни Буриченко, яку в листопаді 1943 р. було призначено відповідальним секретарем Київської міської комісії сприяння Надзвичайній державній комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників

From the materials

Із матеріалів Київської міської комісії сприяння Надзвичайній державній комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників, створеної відразу після визволення Києва. Документ надійшов до музею у 2000 р. від сина Ніни Буриченко, яку в листопаді 1943 р. було призначено відповідальним секретарем Київської міської комісії сприяння Надзвичайній державній комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників

From the materials of Kyiv City Commission for the Promotion of the Extraordinary State Commission on the Establishment and Investigation of Crimes Committed by the German Fascist Invaders that was established immediately after the liberation of Kyiv. In 2000 the document was sent to the museum from the son of Nina Burychenko who was appointed on the post of an executive secretary of Kyiv City Commission for the Promotion of the Extraordinary State Commission on the Establishment and Investigation of Crimes Committed by the German Fascist Invaders in November 1943

Відомості про об'єкт
Автор або виробник Київська міська комісія сприяння Надзвичайній державній комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників
Kyiv City Commission for the Promotion of the Extraordinary State Commission on the Establishment and Investigation of Crimes Committed by the German Fascist Invaders
Назва Список злодіянь німецько-фашистських військ в окупованому Києві, зокрема дані про кількість загиблих у Бабиному Яру в 1941 – 1943 рр. у Петровському (Подільському) районі м. Києва
List of atrocities of Nazi troops in occupied Kyiv particularly the information about the number of victims in Babyn Yar in 1941 – 1943 in Petrovskyi (Podilskyi) district Kyiv
Походження 1944, м. Київ, Україна
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На подвійному аркуші сіруватого кольору розкреслено таблицю, заповнену двобічним і однобічним рукописним текстом чорнилом фіолетового кольору
In double sheet of paper of grey color there is a table lined and filled with bilateral and unilateral handwriting of purple ink
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, кути заломлені, надриви по краях (близько 0,5–2,0 см), згини
Yellowed, shabby, dirty, rumpled, bent corners, torn at the edges (about 0,5–2,0 cm), bends
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 2 аркуші. 2 sheets
Розміри: Size: 29,0 х 21,8 см/cm
Матеріал Папір, чорнило. Paper, ink
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1944. Місце : м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Список злодіянь німецько-фашистських військ в окупованому Києві, зокрема дані про кількість загиблих у Бабиному Яру в 1941 – 1943 рр. у Петровському (Подільському) районі м. Києва
List of atrocities of Nazi troops in occupied Kyiv particularly the information about the number of victims in Babyn Yar in 1941 – 1943 in Petrovskyi (Podilskyi) district Kyiv \
2 арк. 1944, російська мова
2 pages, 1944, Russian
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить інформацію про  кількість осіб, страчених під час окупації м. Київ, в Ленінському, Петровському, Кіровському, Сталінському, Залізничному, Жовтневому та Дарницькому адміністративних районах міста
It contains the information about the number of people executed during the occupation of Kyiv, in Leninskyi, Petrovskyi, Kirovskyi, Stalinskyi, Zaliznychnyi, Zhovtnevyi and Darnytskyi administrative districts of Kyiv

 

Теми Друга світова війна. Трагедія Бабиного Яру. Second World War. Babyn Yar tragedy
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. 1939–1945. 1941–1943
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Пошукові терміни Євреї, психічно хворі, діти, військовополонені, Сирець, Кловський узвіз, Керосинна, Нижній Вал, Нивки, Дегтярівська, завод «Більшовик», «душогубки». Jews, the mentally ill people, the children, the prisoners of war, Syrets, Klovskyi Descent, Kerosynna Street, Nyzhnii Val, Nyvky, Dehtiarivska Street, plant «Bilshovyk», «Gas Chambers»
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Медіа-типи/формати image/jpeg
Обсяг ресурсу 4 files : 1.79 Mb
Додаткові формати image/jpeg (1 files : 0.46 Mb) - фото оригіналу
(1 files : 0.4 Mb)
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/7
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/7
Дата онлайнової публікації 2016-03-16
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Експозиції 7 зал. Тема «Нацистський окупаційний режим в Україні»
7 Hall. The theme is "Nazi occupation regime in Ukraine”
Виставки «Смертельний шлях», до 75-річчя трагедії Бабиного Яру