Цифрові колекції

Витяг про звірства і злодіяння нацистів у Кіровоградській області. [1944]

Extract of brutality and atrocities of the Nazis in Kirovohrad region. [1944]

Перша акція Голокосту на Кіровоградщині відбулася 23 серпня 1941 р., коли німецька зондеркоманда 4б у м. Кіровоград (нині – м. Кропивницький) у спеціально підготовленому таборі на Кущівці розстріляла кілька сотень чоловіків-євреїв. Шерег актів масового винищення в місті відбувся упродовж наступного місяця. Так, 19 вересня на Кущівці каральний підрозділ 1-ї мотопіхотної бригади СС знищив 290 євреїв-чоловіків. 30 вересня у протитанкових ровах за містом було розстріляно 4 200 євреїв, зокрема 600 військовополонених.

Перша акція Голокосту на Кіровоградщині відбулася 23 серпня 1941 р., коли німецька зондеркоманда 4б у м. Кіровоград (нині – м. Кропивницький) у спеціально підготовленому таборі на Кущівці розстріляла кілька сотень чоловіків-євреїв. Шерег актів масового винищення в місті відбувся упродовж наступного місяця. Так, 19 вересня на Кущівці каральний підрозділ 1-ї мотопіхотної бригади СС знищив 290 євреїв-чоловіків. 30 вересня у протитанкових ровах за містом було розстріляно 4 200 євреїв, зокрема 600 військовополонених. Такі діяння нацистами були вчинені й по інших населених пунктах регіону. Зокрема, 4 жовтня 1941 р. в м. Олександрія було знищено 305 євреїв. 14 жовтня 1941 р. у м. Знам’янка розстріляно 47 євреїв. 5 листопада 1941 р. ремонтний взвод 1-ї мотопіхотної бригади СС розстріляв у м. Олександрія 459 євреїв. Загалом, за підрахунками гітлерівців на Кіровоградщині було знищено 12 тис. євреїв

In Kirovohrad region the first action of the Holocaust took place on August 23, 1941, when in Kirovohrad (current Kropyvnytskyi) the German Sonderkommando 4b shot several hundred Jewish men in a specially prepared camp in Kushchivka. Mass shootings of Jews took place in the city within the following month. Thus, on September 19, in Kushchivka, a punitive unit of the 1st SS Motorized Infantry Brigade killed 290 male Jews. 4,200 Jews, including 600 Jewish prisoners of war, were shot dead in anti-tank trenches outside the city on September 30, 1941. Similar massacre of Jews was committed by the Nazis in other settlements of the region. In particular, on October 4, 1941, 305 Jews were exterminated in Oleksandriya. 47 Jews were shot dead in Znamianka on October 14, 1941. On November 5, 1941, a repair platoon of the 1st SS Motorized Infantry Brigade shot 459 Jews in Oleksandrya. Totally, according to Nazi estimates, 12,000 Jews were killed in Kirovohrad region

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Витяг про звірства і злодіяння нацистів у Кіровоградській області
Extract of brutality and atrocities of the Nazis in Kirovohrad region
Походження [1944],
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На тонкому аркуші однобічний машинопис, завірений печаткою. На зворотному боці штамп МПУ з обліковими даними
On a thin sheet of paper there is one-sided typescript, certified by the seal. On the back side there is an MPU stamp with credentials
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, прим'ятий, пожовтілий, забруднений, кути та краї заломлені, розриви (близько 0,5–1,5 см), згини, печатка тьмяна
Shabby, wrinkled, yellowed, dirty, corners and edges are crumpled, gaps (about 0.5 - 1.5 cm), bends, blurred seal
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 31,0 х 20,4 см/cm
Матеріал Папір, штемпельна фарба. Paper, stamp ink
Техніка Машинопис. Typescript
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the XXth century. Точна дата : [1944]. Місце : Place: СРСР. USSR
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Уміщує інформацію про знищення всього єврейського населення в м. Кіровоград (нині – м. Кропивницький), м. Знам’янка, м. Олександрія. Загалом мовиться про винищення 121 тис. осіб на теренах Кіровоградської області в період від серпня 1941 р. до 18 березня 1944 р. – переважно радянських військовополонених
Contains information about the extermination of all Jewish population in Kirovohrad (current Kropyvnytskyi), Znamianka, Oleksandriya. It is noted about the extermination of 121 thousand people in the Kirovohrad region from August 1941 till March 18, 1944 – mostly Soviet prisoners of war

 

 
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Військовий полон та долі бранців. Демографічні втрати України. Процес зі встановлення СРСР нацистських злочинів. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Captivity and the fate of prisoners of war. Demographic losses of Ukraine. Investigation of Nazi crimes in the USSR
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the XXth century
Пошукові терміни Україна, Кіровоградщина, євреї, Голокост, СС, зондеркоманда, табір, знищення, військовополонені. Ukraine, Kirovohrad region, Jews, Holocaust, SS, sonderkommando, camp, extermination, prisoners of war
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 10.05 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/703
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/703
Дата онлайнової публікації 2021-09-06
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex