Цифрові колекції

Барабанно-шаровий млин – «янівська костодробарка». ІІ. пол. ХІХ ст.

Drum-ball mill – “Yaniv bone crusher”. Second half of the XIXth century

Використовувався в Янівському таборі (м. Львів) для перемелювання людських кісток під час «операції 1005» (нім. Aktion 1005, Enterdungsaktion, секретна операція нацистів із ексгумації та знищення трупів на місцях масових убивств задля приховування слідів злочину). Первісно табір був призначений для утримування й дальшого «винищення через фізичний труд» галицького єврейства. Згодом – транзитний табір для примусових працівників на будівництві стратегічної магістралі IV, а також для визначених до відправлення

Використовувався в Янівському таборі (м. Львів) для перемелювання людських кісток під час «операції 1005» (нім. Aktion 1005, Enterdungsaktion, секретна операція нацистів із ексгумації та знищення трупів на місцях масових убивств задля приховування слідів злочину). Первісно табір був призначений для утримування й дальшого «винищення через фізичний труд» галицького єврейства. Згодом – транзитний табір для примусових працівників на будівництві стратегічної магістралі IV, а також для визначених до відправлення в нацистський концтабір Белжець. Функціонував по вул. Янівська, 132–134 (нині – вул. Шевченка) від 1941 р. до 1943 р. За різними оцінками, тут знищено від 50 тис. до 200 тис. осіб. Ця подрібнювальна машина фігурувала в дізнанні радянської Надзвичайної державної комісії зі встановлення та розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників

It was used in Yaniv camp (Lviv) to cut the human bones during “Operation 1005” (German: Aktion 1005, Enterdungsaktion, a secret Nazi operation to exhume and destroy corpses of mass violence and genocide programme for hiding the traces of crime). Initially, the camp was destined for holding and further “extermination through physical labor” the Galician Jewry. Later, it was a transit camp for forced laborers on the construction of strategic highway IV, as well as for those determined to be sent to Belzec concentration camp. In 1941–1943 it was situated in Yanivska Street, 132–134 (current Shevchenko Street). According to various estimates, from 50,000 until 200,000 people were killed there. This bone crusher was a unit of war crimes in the Soviet “Extraordinary State Commission for the Establishment and Investigation of the Atrocities of the German Fascist Invaders”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник «Грузонверк»
Grusonwerk
Назва Барабанно-шаровий млин – «Янівська костодробарка»
Drum-ball mill – “Yaniv bone crusher”
Походження ІІ пол. ХІХ ст, Second half of the XIXth century
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Складається з барабана з отворами різного діаметра, коліс, щитків і напівциліндричної місткості, елеватора з ланцюговими ковшами
It consists of a drum with holes of different diameters, wheels, shields and a semi-cylindrical container, with a chain bucket elevator
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На бічній стороні барабана розміщено клеймо виробника: напис у два рядки: «Грузонверк» / Магдебург–Букау (нім. Grusonwerk / Magdeburg–Buckau). Назва фірми вмежована між двома логотипами: стилізований вал приводного паса, попереду – артилерійський снаряд із накладеними одна на одну художньо виконаними латинськими літерами «HG» (ініціали засновника компанії Германа Грузона, нім. Hermann Gruson)
Manufacturer’s brand is placed on the side of the drum: a two-line inscription “Grusonwerk / Magdeburg-Buckau”. The name of the company is between two logos: a stylized drive belt shaft, in front – an artillery shell with superimposed on one another and artistically designed Latin letters “HG” (initials of the company founder Hermann Gruson).
Стан збереження та дефекти оригіналу Заіржавілий, корозія на бункері під барабаном, частково реконструйований
Rusty, corrosion on the hopper under the drum, partially reconstructed
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 310х440 х 216 см/cm
Матеріал Метал. Metal
Техніка Фабричне виробництво. Factory production
Історія оригіналу Створення: Produced : II пол. XIX ст. Second half of the XIXth century. Місце : Place: м. Магдебург, Німеччина. Magdeburg, Germany
Теми Друга світова війна. Нацистська расова політика. Німецька окупація України. Голокост. Нацистська табірна система в Європі. Приховування гітлерівцями вчинених ними злочинів. Процес зі встановлення СРСР нацистських злочинів. Second World War. Nazi racial policy. German occupation of Ukraine. Holocaust. Nazi camps in Europe. Hiding the traces of crimes by the Nazis. Establishment of Nazi crimes by the USSR
Періоди і дати II пол. XІX ст. Second half of the XІXth century
Пошукові терміни Друга світова війна, Україна, Львів, євреї, Голокост, нацистські табори, Янівський табір, Белжець, СС, «операція 1005», «Надзвичайна державна комісія…» . Second World War, Ukraine, Lviv, Jews, Holocaust, Nazi camps, Yaniv camp, Belzec, SS, “Operation 1005”, “Emergency State Commission…”
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 1.2 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/705
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/705
Дата онлайнової публікації 2021-09-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Експозиції 7-й зал. Тема «Німецький окупаційний режим»
Hall 7. Theme “German occupation regime”