Цифрові колекції

Листівка «Звірства німецьких катів у радянському місті Вінниця». 1944

Postcard “Atrocities of German executioners in the Soviet city of Vinnytsia”. 1944

У липні – грудні 1941 р. в м. Вінниця німецька окупаційна влада створила єврейські ради й трудові табори для євреїв. Перший розстріл єврейського населення міста відбувся не пізніше 29 липня 1941 р. (146 жертв). У першій половині серпня 1941 р. айнзацкоманда 6 розстріляла 600 місцевих євреїв. У вересні 1941 р. гітлерівці взялися до систематичного винищення єврейства у регіоні. 5 вересня 1941 р. було розстріляно 2 200 осіб, 12 вересня – 1 тис.осіб. У 1942 р. винищення євреїв у місті отримало новий

У липні – грудні 1941 р. в м. Вінниця німецька окупаційна влада створила єврейські ради й трудові табори для євреїв. Перший розстріл єврейського населення міста відбувся не пізніше 29 липня 1941 р. (146 жертв). У першій половині серпня 1941 р. айнзацкоманда 6 розстріляла 600 місцевих євреїв. У вересні 1941 р. гітлерівці взялися до систематичного винищення єврейства у регіоні. 5 вересня 1941 р. було розстріляно 2 200 осіб, 12 вересня – 1 тис.осіб. У 1942 р. винищення євреїв у місті отримало новий імпульс. 16 квітня ліквідовано міський єврейський житловий район, у якому мешкало 5 505 осіб; 4 800 євреїв розстріляно. Загалом під час масових акцій у вересні 1941 р. та квітні 1942 р. у м. Вінниця загинуло близько 20 тис. євреїв. 31 серпня 1943 р. гітлерівці ліквідували Вінницький єврейський трудовий табір, усіх працівників розстріляли. На 1 квітня 1944 р. в місті залишилося 76 євреїв (згідно з переписом 1939 р., тут проживало 33 500 євреїв). Загалом у 1941–1943 рр. на Вінниччині було знищено близько 155 тис. євреїв

In July–December 1941, in Vinnytsia, the German occupation authorities established Jewish councils and labor camps for Jews. The first execution of the city’s Jewish population took place no later than July 29, 1941 (146 victims). In the first half of August 1941, Einsatzkommando-6 shot 600 local Jews. From September 1941, the Nazis began the systematic extermination of local Jews. On September 5, 1941, 2,200 people were shot, and on September 12, 1941 – 1,000 people. In 1942, the extermination of Jews in the city received a new impetus. On April 16, the city’s Jewish residential area, which housed 5,505 people, was liquidated; 4,800 Jews were shot. Totally, about 20,000 Jews died during mass shootings in Vinnytsia in September 1941 and April 1942. On August 31, 1943, the Nazis liquidated the Vinnytsia Jewish labor camp and shot all the workers. As of April 1, 1944, there were 76 Jews left in the city (according to the 1939 census, 33,500 Jews lived there). In general, in 1941–1943, about 155,000 Jews were murdered in Vinnytsia region

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Видання газети «За счастье Родины»
Publication of the newspaper “For the Happiness of the Motherland”
Назва Листівка «Звірства німецьких катів у радянському місті Вінниця»
Postcard “Atrocities of German executioners in the Soviet city of Vinnytsia”
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листівки
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші двобічний друкарський текст чорного кольору
On the sheet of paper there is two-sided printed black text
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, прим’ятий, забруднений, місцями коричневі плями, згини, численні розриви по краях і згинах (близько 0,5–5,0 см)
Yellowed, frayed, crumpled, dirty, brown spots in some places, bends, numerous gaps at the edges and bends (about 0,5–5,0 cm)
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 30,5 х 20,0 см/cm
Матеріал Папір, чорнило чорне. Paper, black ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1944. Місце : Place: СРСР. USSR
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить відомості про руйнування, які вчинили гітлерівці в м. Вінниця, вивезення населення на роботу до Німеччини, акції зі знищення військовополонених та цивільного населення, зокрема про розстріли за два дні – 19 вересня 1941 р. та 16 квітня 1942 р. – 15 тис. осіб, у тому числі євреїв
Contains information about the destruction committed by the Nazis in Vinnytsia, deportation to Germany, killing of the prisoners of war and civilians, shootings of 15,000 people, including Jews in two days – September 19, 1941 and April 16, 1942

Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Процеси примусового переміщення з українських теренів: остарбайтери. Військовий полон та долі бранців. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Forced relocation from Ukraine: ostarbeiters. Captivity and the fate of prisoners. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста Україна, м. Вінниця. Ukraine, Vinnytsia
Пошукові терміни Україна, Вінниця, окупація, євреї, Голокост, остарбайтери, військовополонені, розстріли. Ukraine, Vinnytsia, occupation, Jews, Holocaust, ostarbeiters, prisoners of war, executions
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 10.64 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/707
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/707
Дата онлайнової публікації 2021-09-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex