Цифрові колекції

Расовые бредни фашизма. 1941

Racial nonsense of fascism. 1941

Із початком бойовища на Східному фронті в Радянському Союзі активно почав діяти пропагандистський апарат, націлений на деперсонізацію образу ворога, задля підняття бойового духу радянського населення у протистоянні з нацистською Німеччиною. Акцентним напрямком його діяльності став випуск літератури політично-ідеологічного змісту

When the fighting on the Eastern Front began in the Soviet Union, the propaganda apparatus was aimed at depersonalizing the image of the enemy, in order to raise

Із початком бойовища на Східному фронті в Радянському Союзі активно почав діяти пропагандистський апарат, націлений на деперсонізацію образу ворога, задля підняття бойового духу радянського населення у протистоянні з нацистською Німеччиною. Акцентним напрямком його діяльності став випуск літератури політично-ідеологічного змісту

When the fighting on the Eastern Front began in the Soviet Union, the propaganda apparatus was aimed at depersonalizing the image of the enemy, in order to raise the fighting spirit of the Soviet population in the confrontation with Nazi Germany. The publication of literature with political and ideological content was the main focus of its activity

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник К. Абросенко, Красноярське крайове видавництво
K. Abrosenko, “Krasnoiarsk Regional Publishing House”
Назва Расовые бредни фашизма
Racial nonsense of fascism
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Про оригінал
Опис оригіналу У м’якій обкладинці. Назва, автор і видавництво чорними літерами. У розвороті – двобічний друк.
In paperback form. Title, author and publishing house are written in black letters. In the deployment – double-sided printing
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, прим’ятий, забруднений, згини, написи олівцем, розриви по краях і згинах (близько 1,5–2,0 см), сторінки 17–24 відірвані
Yellowed, frayed, crumpled, soiled, folds, pencil inscriptions, edges are torn (about 1.5-2.0 cm), pages 17-24 are torn off
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 19 арк. / 19 sheets
Розміри / Size: 22,5х14,5 см / cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : ІІ чверть XX ст. The second quarter of the XXth century. Точна дата: Date: 1941. Місце : Place: м. Красноярськ, РРФСР. Krasnoiarsk, RSFSR
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Расовые бредни фашизма
Racial nonsense of fascism \ Абросенко К.П. Расовые бредни фашизма: [Сборник ст.] / К. П. Абросенко. – Красноярск: Красноярское краевое издательсво, 1941. – 36 с.
K.P. Abrosenko. Racial nonsense of fascism: [Collection of articles] / K.P. Abrosenko. – Krasnoyarsk: Krasnoiarsk Regional Publishing House, 1941. – 36 pages.
Мова тексту Російська. Russian
Анотація
Містить 5 статей пропагандистського змісту, в яких є різке неприйняття та засудження расизму, антисемітизму й шовінізму, як складових політики Третього Райху
Contains 5 articles of propaganda content, in which there is condemnation of racism, anti-Semitism and chauvinism as components of the policy of the Third Reich
Теми Друга світова війна. Пропагандистська політика Радянського Союзу. Нацистська расова політика. Голокост. Second World War. Propaganda policy of the Soviet Union. Nazi racial policy. Holocaust
Періоди і дати ІІ чверть XX ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста м. Красноярськ, РРФСР. Krasnoiarsk, RSFSR
Пошукові терміни СРСР, пропаганда, література, нацисти, антисемітизм. USSR, propaganda, literature, Nazis, anti-Semitism
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (7 files : 18.74 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/743
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/743
Дата онлайнової публікації 2021-09-22
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex