Цифрові колекції

Оголошення гебітскомісара Луцької округи Г. Лінднера. 13.12.1941

Announcement of Lutsk Gebietskommissar H. Lindner. 13.12.1941

У грудні 1941 р. гітлерівцями було створене Луцьке гетто. Там утримували 17–25 тис. євреїв з міста й довколишніх сіл. Їх використовували на важких фізичних роботах, будь-які контакти із зовнішнім світом заборонялися під загрозою розстрілу. 19–20 червня 1942 р., під час першої каральної акції в гетто розстріляно 2 тис. осіб. 19 – 23 серпня 1942 р. більшість мешканців Луцького гетто (15–16 тис. євреїв, у тому числі 5 тис. із навколишніх населених пунктів) розстріляно в с. Гнідава (нині – у складі м.

У грудні 1941 р. гітлерівцями було створене Луцьке гетто. Там утримували 17–25 тис. євреїв з міста й довколишніх сіл. Їх використовували на важких фізичних роботах, будь-які контакти із зовнішнім світом заборонялися під загрозою розстрілу. 19–20 червня 1942 р., під час першої каральної акції в гетто розстріляно 2 тис. осіб. 19 – 23 серпня 1942 р. більшість мешканців Луцького гетто (15–16 тис. євреїв, у тому числі 5 тис. із навколишніх населених пунктів) розстріляно в с. Гнідава (нині – у складі м. Луцьк). Зберігся персональний список лише 584 осіб. Після наступних обшуків та облав на території гетто було виявлено у схованках ще 2 тис. євреїв, яких розстріляно 3 вересня 1942 р. У жовтні 1942 р. групу з 500 єврейських теслярів і ремісників переведено до новоствореного табору примусових робіт. 12 грудня 1942 р., отримавши звістку про його ліквідацію, робітники підняли повстання, яке було придушено того самого дня. Більшість учасників загинула. За окремими даними, після німецькой окупації в м. Луцьк зосталося лише 150 євреїв

In December 1941, the Nazis created the Lutsk ghetto. There were 17,000–25,000 Jews from the city and surrounding villages. They were used for hard physical work, the contact with the outside world was prohibited under threat of death penalty. On June 19-20, 1942, 2,000 people were shot in the ghetto during the first “punitive action”. On August 19-23, 1942, most of the inhabitants of the Lutsk ghetto (15,000-16,000 Jews, including 5,000 from the surrounding settlements) were shot in Hnidava village (current part of Lutsk). Only 584 personal lists have been preserved. After further searches and raids in the ghetto, another 2,000 Jews were found in hiding, who were shot on September 3, 1942. In October 1942, a group of 500 Jewish carpenters and artisans were taken to the newly created forced labor camp. On December 12, 1942, receiving news of its liquidation, the workers staged an uprising, which was suppressed on the same day. Most of the participants died. According to some data, only 150 Jews remained in Lutsk during the German occupation

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Г. Лінднер
H. Lindner
Назва Оголошення гебітскомісара Луцької округи Г. Лінднера
Announcement of Lutsk Gebietskommissar H. Lindner
Походження 13.12.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На бежевому аркуші односторонній друкарський текст
There is one-sided printed text on a beige sheet of paper
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, потертий, плями
Yellowed, dirty, shabby, stains
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 15,3 х 22,0 см / cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 13.12.1941 . Місце : Place: м. Луцьк, Україна. Lutsk, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Німецька. German
Анотація
Містить заборону євреям виходити на вулиці міста без відповідних відміток. Виняток становлять євреї з відмітками, але лише у визначені години. Колонам єврейських робітників, які супроводжуються, дозволено проходити вулицями в будь-який час. Тих, хто порушить розпорядження, буде покарано смертю
Contains a prohibition for Jews to go out in the streets of the city without proper badges. The Jews with badges are the exception, but only in certain hours. Column of Jewish workers are allowed to walk the streets at any time. Those who violate the order should be punished by death
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Гітлерівська мережа місць примусового утримування на українських теренах. Голокост Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Camps in Ukraine. Holocaust
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста м. Луцьк, Україна. Lutsk, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Г. Ліндер. H. Lindner
Пошукові терміни Україна, Луцьк, євреї, Голокост, гетто, табір, розстріли. Ukraine, Lutsk, Jews, Holocaust, ghetto, camp, shootings
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 18.19 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/750
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/750
Дата онлайнової публікації 2021-09-24
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Праведний шлях. Українці рятівники», «Праведники Бабиного Яру. Гуманістичний подвиг українців»
“The Righteous Path. Ukrainian Rescuers”, “Righteous of Babyn Yar. Humanism of Ukrainians”