Цифрові колекції

Лист Фрайди до Йоса Баренбаума. 02.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Fraida’s letter to Jos Barenbaum. 02.07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Йос Баренбаум проживав у м. Дунаївці на Поділлі. Знищений під час Голокосту

Jos Barenbaum lived in Dunaivtsi in Podilia. He was killed during the Holocaust

Йос Баренбаум проживав у м. Дунаївці на Поділлі. Знищений під час Голокосту

Jos Barenbaum lived in Dunaivtsi in Podilia. He was killed during the Holocaust

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Фрайда. Прізвище невідоме
Fraida. Surname is unknown
Назва Лист Фрайди до Йоса Баренбаума
Fraida’s letter to Jos Barenbaum
Походження 1941, м. Кам’янець-Подільський, Україна, Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Листи
Про оригінал
Опис оригіналу На поштовій картці двобічний рукопис
On the postcard there is a double-sided handwriting
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, плями
Yellowed, shabby, spots
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 1 аркуш / sheet
Розміри / Size: 10,1 х 14,5 см/cm
Матеріал Папір, чорнило червоне. Paper, red ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 02.07.1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р.
Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідиш, російська. Yiddish, Russian
Анотація
Повідомляє про зникнення хлопчика Ноте, сина Тоби, а також про те, що вона та її близькі дивом залишилися живі й перебувають у безпеці. Бажає здоров’я, просить писати новини
She reports about the boy Note, Toby's son, who’s missing as well as that she and her relatives miraculously survived and are safe. She wishes health, asks to write news
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста Кам’янець-Подільський, Україна, Дунаївці. Kamianets-Podilskyi, Ukraine, Dunaivtsi
Особи, пов’язані з музейним предметом Йос Баренбаум, Фрайда. Jos Barenbaum, Fraida
Пошукові терміни Кам’янець-Подільський, Україна, Дунаївці, винищення єврейського населення. Kamianets-Podilskyi, Ukraine, Dunaivtsi, genocide of Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 11.16 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/766
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/766
Дата онлайнової публікації 2021-09-29
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
“Voices from the Past”