Цифрові колекції

Ванда Василевська. Коричневий хижак. 1941

Wanda Vasylewska. Brown predator. 1941

Радянська пропагандистська брошура польської письменниці Ванди Василевської про злочини нацизму в перші два роки Другої світової війни. Однією з акцентних сюжетних ліній книжки є публіцистичний опис злодіянь гітлерівців проти євреїв на території Польщі

Soviet propaganda brochure of the Polish writer Wanda Wasylewska about the Nazi crimes in the first two years of the Second World War. The plot has got a description of the atrocities of the Nazis against the Jews in Poland

Радянська пропагандистська брошура польської письменниці Ванди Василевської про злочини нацизму в перші два роки Другої світової війни. Однією з акцентних сюжетних ліній книжки є публіцистичний опис злодіянь гітлерівців проти євреїв на території Польщі

Soviet propaganda brochure of the Polish writer Wanda Wasylewska about the Nazi crimes in the first two years of the Second World War. The plot has got a description of the atrocities of the Nazis against the Jews in Poland

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Ванда Василевська, Політвидав при ЦК КП(б)У
Wanda Vasylewska, Political publishing house at the Central Committee of the Communist Party of Ukraine
Назва Коричневий хижак
Brown predator
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Про оригінал
Опис оригіналу У м’якій обкладинці бежевого кольору. Назва друкованими літерами чорного кольору. На першій сторінці праворуч угорі нечіткий штамп бібліотеки Харківського державного історичного музею
Beige paperback. Name is printed in black letters. On the first page there is an unclear stamp of the Kharkiv State Historical Museum’s library at the top right
Стан збереження та дефекти оригіналу Прим’ятий, потертий, пожовтілий, забруднений, кути загнуті, обкладинка частково надірвана
Crumpled, frayed, yellowed, dirty, crumpled corners, cover is partially torn
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 8 аркушів / sheets
Розміри / Size: 20,0 х 13,5 х 0,2 см/cm
Матеріал Папір, штемпельна фарба. Paper, stamp ink
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. / The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 1941. Місце : Place: м. Київ. Kyiv
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Коричневий хижак
Brown predator \ Ванда Василевська. Коричневий хижак. Політвидав при ЦК КП(б)У – Київ, 1941. – 15 с.
Wanda Vasylewska. Brown predator. Political publishing house at the Central Committee of the Communist Party of Ukraine – Kyiv, 1941. – 15 pages
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація
Містить інформацію про шлях Німеччини до Другої світової війни, прихід до влади нацистів та їхнє ставлення до німецької культури, створення концентраційних таборів, окупацію Польщі, знищення євреїв, а також радянські пропагандистські заклики до українського народу – згуртуватися й стати на захист Батьківщини
Contains information about Germany’s path to the Second World War, coming to power of the Nazis and their attitude to German culture, the establishment of concentration camps, the occupation of Poland and the extermination of Jews, as well as Soviet propaganda appeals to the Ukrainian people – to unite and to defend the homeland
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація Європи. Голокост. Second World War. Nazi occupation of Europe. Holocaust
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Ванда Василевська. Wanda Vasylewska
Пошукові терміни Євреї, нацистська окупація, окупація Польщі, нацистська расова політика, знищення єврейського населення. Jews, Nazi occupation, occupation of Poland, Nazi racial policy, extermination of Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (12 files : 30.92 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/769
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/769
Дата онлайнової публікації 2021-09-30
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex