Цифрові колекції

Хлопчики з нашого двору. 11.10.1938

The boys from our yard. 11.10.1938

Володимир Кравець зник безвісти на фронті в 1944 р. Павло Шостак зник безвісти на фронті в 1944 р. Юрій Білецький зник безвісти на фронті в 1941 р. Міля Мільнер розстріляний у Бабиному Яру. Юрій Матвєєв загинув на фронті в лютому 1944 р. Максим Мороз зник безвісти на фронті. Михайло Гіллер розстріляний у Бабиному Яру. Володимир Яблонський зник безвісти на фронті. Абрам Крефман разом із батьками й сестрою розстріляний у Бабиному Яру

Volodymyr Kravets has gone missing at the front

Володимир Кравець зник безвісти на фронті в 1944 р. Павло Шостак зник безвісти на фронті в 1944 р. Юрій Білецький зник безвісти на фронті в 1941 р. Міля Мільнер розстріляний у Бабиному Яру. Юрій Матвєєв загинув на фронті в лютому 1944 р. Максим Мороз зник безвісти на фронті. Михайло Гіллер розстріляний у Бабиному Яру. Володимир Яблонський зник безвісти на фронті. Абрам Крефман разом із батьками й сестрою розстріляний у Бабиному Яру

Volodymyr Kravets has gone missing at the front in 1944. Pavlo Shostak has gone missing at the front in 1944. Yurii Biletskyi has gone missing at the front in 1941. Milia Milner shot in Babyn Yar. Yurii Matvieiev killed at the front in February of 1944. Maksym Moroz has gone missing at the front. Mykhailo Hiller shot in Babyn Yar. Volodymyr Yablonskyi has gone missing at the front. Abram Krefman together with his parents and sister shot in Babyn Yar

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Хлопчики з нашого двору
The boys from our yard
Походження 11.10.1938
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Біля дерев’яного паркана стоять у два ряди хлопці-підлітки, більшість без головних уборів, у піджаках, сорочках, штанях
The majority of schoolboys are standing near the wooden fence in two rows, without hats, wearing jackets, shirts and pants
На звороті напис: 5 кл. Кравець Володя, Шостак Павлик, Білецький Юрій, Мільнер Міля, Матвєєв Євген, Максим Мороз, Гіллер Михайло (стоять); Яблонський Володя, Крефман Абрам (пригнулись). 11.10.1938. У шкільному дворі
On the back of the photo there is an inscription: 5 form. Kravets Volodia, Shostan Pavlik, Biletskyi Yurii, Milner Milia, Matvieiev Yevhen, Maksym Moroz, Hiller Mykhailo (standing); Yablonskyi Volodia, Krefman Abram (bent down). 11.10.1938. They are in the schoolyard
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, надриви по краях (0,2-0,8 см), на звороті напис
Yellowed, shabby, torn at the edges (0,2-0,8 cm), on the back of the photo there is an inscription
Склад / Комплект Частин : 1
Parts: 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 8,0х12,0 см/cm
Матеріал Фотопапір глянцевий. Glossy photo paper
Техніка Фотодрук чорно-білий. Black and white printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. ХХ ст. The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 11.10.1938. Місце : м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Теми Євреї, Голокост, нацистська окупація. Jews, Holocaust, Nazi occupation
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Кравець, Павло Шостак, Юрій Білецький, Міля Мільнер, Юрій Матвєєв, Максим Мороз, Михайло Гіллер, Володимир Яблонський, Абрам Крефман. Volodymyr Kravets, Pavlo Shostak, Yurii Biletskyi, Milia Milner, Yurii Matvieiev, Maksym Moroz, Mykhailo Hiller, Volodymyr Yablonskyi, Abram Krefman
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.15 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/77
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/77
Дата онлайнової публікації 2017-02-23
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Смертельний шлях», до 75-річчя трагедії Бабиного Яру
“Death Road” to the 75th anniversary of the Babyn Yar tragedy