Цифрові колекції

Саморобний ніж. 1939–1945

Handmade knife. 1939–1945

Належав невідомому в’язню нацистського концтабору. Використовувався під час шабату

It belonged to an unknown prisoner of the Nazi concentration camp. Used during the Sabbat

Належав невідомому в’язню нацистського концтабору. Використовувався під час шабату

It belonged to an unknown prisoner of the Nazi concentration camp. Used during the Sabbat

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Виробник невідомий
Manufacturer is unknown
Назва Саморобний ніж
Handmade knife
Походження 1939–1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Із металу білого кольору, руків’я з пластин із металу та перламутру. На руків’ї напис ідишем: «Свята субота»
Made of white metal, the handle is made of metal and mother of pearl plates. There is an inscription in Yiddish on the knife’s handle: “Holy Saturday”
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, подряпаний, забруднений, трiщини на перламутрi, немає металевої пластинки, слiди корозiї
Shabby, scratched, dirty, cracks on mother of pearl, no metal plate, traces of corrosion
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: L-24,0 см/cm
Матеріал Метал, перламутр. Metal, mother of pearl
Техніка Саморобний. Handmade
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. ХХ ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1939–1945 рр. Місце : Place: Європа. Europe
Джерело, час, спосіб надходження Переданий до Музею головним судово-медичним експертом 1-го Білоруського фронту Фаустом Шкаравським
Donated to the Museum by Faust Shkaravskyi – Chief Forensic Medical Expert of the 1st Belarusian Front
Теми Друга світова війна. Нацистська расова політика. Нацистська окупація Європи. Голокост. Система нацистських таборів. Second World War. Nazi racial policy. Nazi occupation of Europe. Holocaust. System of Nazi camps
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста Європа. Europe
Пошукові терміни Друга світова війна, Голокост, концентраційні табори, євреї. Second World War, Holocaust, concentration camps, Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.6 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/770
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/770
Дата онлайнової публікації 2021-09-30
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки 7-й зал. Тема «Окупаційний режим на території України»
Hall 7. Theme “Occupation Regime on the Territory of Ukraine”