Цифрові колекції

Третє листопада 1943 р. 1945

November 3, 1943. 1945

Робота створена відомим митцем Зіновієм Толкачовим – художником політуправління 1-го Українського фронту, який документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Майданек поблизу польського м. Люблін. У листопаді 1943 р. тут проведена акція масового винищення євреїв під кодовою назвою «Ернтефест» («Свято врожаю»), під час якої вбито від 18 тис. до 40 тис. осіб. За різними підрахунками, в Майданеку знищено 80–300 тис. в’язнів (зокрема, близько 60 тис. євреїв)

Робота створена відомим митцем Зіновієм Толкачовим – художником політуправління 1-го Українського фронту, який документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Майданек поблизу польського м. Люблін. У листопаді 1943 р. тут проведена акція масового винищення євреїв під кодовою назвою «Ернтефест» («Свято врожаю»), під час якої вбито від 18 тис. до 40 тис. осіб. За різними підрахунками, в Майданеку знищено 80–300 тис. в’язнів (зокрема, близько 60 тис. євреїв)

Drawing was created by the famous artist Zіnovii Tolkachov – an artist of the Political Department of the 1st Ukrainian Front, who documented the crimes committed by the Nazis in concentration camps in Europe. Among them was Majdanek near Lublin in Poland. In November 1943, an action of mass extermination of Jews under the code name “Erntefest” (“Harvest Festival”) was held here, during which from 18 to 40 thousand people were killed. According to various estimates, 80–300 thousand prisoners (including about 60 thousand Jews) were killed in Majdanek

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Зіновій Толкачов
Zіnovii Tolkachov
Назва Третє листопада 1943 р.
November 3, 1943
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу На бежевому тлі зображено дівчинку та хлопчика – на повний зріст, профіль, напівпрофіль. Дівчинка в хустці, хлопчик у шапці та смугастій робі. На землі біля них – ноги вбитого. У коричневих тонах. У паспарту
On beige background an image of a boy and a girl – at full-length, profile and a semi-profile. A girl wearing a headscarf, a boy – a hat and a striped robe. On the ground near them – the legs of the slain. In brown tones. In passepartout
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Під зображенням унизу – підпис автора. На паспарту внизу ліворуч наклеєна етикетка з текстом російською мовою: «З. Толкачов. Із циклу "Майданек" Автолітографія». У правому нижньому куті напис простим олівцем російською мовою: «Самі»
Below the image there is the author's signature. On the passepartout at the bottom on the left side there is a label with the text in Russian: “Z. Tolkachov. From the series “Majdanek” Autolithography”. In the lower right corner there is an inscription in a simple pencil in Russian: “Themselves”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий
Yellowed, frayed
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 21,0х12,0; 41,5х29,5 см/cm
Матеріал Папір, картон, олівець простий. Paper, cardboard, simple pencil
Техніка Автолітографія, рукопис. Autolithography, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 1945. Місце : Place: Польща. Poland
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація Європи. Нацистські концентраційні табори. Голокост. Воєнне мистецтво. Соціогуманітарні складники війни: загратоване дитинство. Second World War. Nazi occupation of Europe. Nazi concentration camps. Holocaust. Military art. Socio-humanitarian aspects of the war: a childhood behind bars
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Зіновій Толкачов. Zіnovii Tolkachov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, окупація, Голокост, нацистські табори, Майданек, євреї, діти, Зіновій Толкачов, 1-й Український фронт. Second World War, Europe, Poland, occupation, Holocaust, Nazi camps, Maidanek, Jews, children, Zіnovii Tolkachov, 1st Ukrainian Front
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.05 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/816
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/816
Дата онлайнової публікації 2021-10-22
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex