Цифрові колекції

Песя Ляміна (Хуріна) з Ніною Сидорович (Носенко). 2000

Pesia Liamina (Khurina) with Nina Sydorovych (Nosenko). 2000

Під час нацистської окупації Уляна Носенко надала притулок єврейській дівчинці Песі Хуріній, родина якої була вбита нацистами під час антиєврєйської акції в м. Сталіно (нині – м. Донецьк) у квітні 1942 р. Уляна видавала дівчинку за свою осиротілу племінницю-гречанку. Песя проживала в неї до 1946 р. У 2000 р. Песя Ляміна (Хуріна) розшукала доньку Уляни Ніну Сидорович (Носенко) й зустрілася з нею в м. Лисичанськ. У 2002 р. Яд Вашем удостоїв Уляну Носенко звання «Праведник народів світу»

During

Під час нацистської окупації Уляна Носенко надала притулок єврейській дівчинці Песі Хуріній, родина якої була вбита нацистами під час антиєврєйської акції в м. Сталіно (нині – м. Донецьк) у квітні 1942 р. Уляна видавала дівчинку за свою осиротілу племінницю-гречанку. Песя проживала в неї до 1946 р. У 2000 р. Песя Ляміна (Хуріна) розшукала доньку Уляни Ніну Сидорович (Носенко) й зустрілася з нею в м. Лисичанськ. У 2002 р. Яд Вашем удостоїв Уляну Носенко звання «Праведник народів світу»

During the Nazi occupation of the Basan village in the Zaporizhzhia region, Uliana Nosenko sheltered a Jewish girl Pesia Khurina, whose family was killed by the Nazis during an anti-Jewish action in Stalino (now Donetsk) in April 1942. Uliana represented a girl as her orphaned Greek niece. Pesia lived at Uliana’s place until 1946. In 2000, Pesia Liamina (Khurina) found and met Uliana's daughter Nina Sydorovych (Nosenko) in Lysychansk. On January 23, 2002, Yad Vashem awarded Uliana Nosenko the honorary title of the “Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Песя Ляміна (Хуріна) з Ніною Сидорович (Носенко)
Pesia Liamina (Khurina) with Nina Sydorovych (Nosenko)
Походження 2000
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення двох літніх жінок на неповний зріст, стоячи, профіль, без головних уборів, у бордовій сукні на ґудзиках та квітчастому халаті. На тлі багатоповерхового житлового будинку й дерева. Унизу праворуч – зображення хлопчика з велосипедом
A half-length image of two elderly women, standing, in profile, without hats, wearing a burgundy dress with buttons and a floral robe. Against the background of a multi-storey residential building and a tree. There is a boy with a bicycle on the right at the bottom
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, подряпини, згини, жовті плями на звороті
Frayed, scratches, creases, yellow spots on the reverse
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 10,0х15,0 см/cm
Матеріал Фотопапір глянцевий . Glossy photo paper
Техніка Фотодрук кольоровий . Colored photo printing
Історія оригіналу Створення: Produced : Поч. ХХІ ст. Beginning of the XXI century. Точна дата: Date: 2000. Місце : Place: м. Лисичанськ, Луганська область, Україна. Lysychansk, Luhansk region, Ukraine
Теми Друга світова війна. Окупація України. Голокост. Допомога євреям. Праведники народів світу. Second World War. Occupation of Ukraine. The Holocaust. Aid to Jews. Righteous Аmong the Nations
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Уляна Носенко, Песя Хуріна. Uliana Nosenko, Pesia Khurina
Пошукові терміни Праведники народів світу, українці, Голокост, євреї. Righteous Among the Nations, Ukrainians, Holocaust, Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.96 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/882
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/882
Дата онлайнової публікації 2021-11-03
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Зовнішній ресурс портрети.com.ua