Цифрові колекції

Книжка. Піснеспіви Божественних літургій. Поч. ХХ ст.

The Book. Songs of the Divine Liturgies. The beginning of XX century

Належала Праведнику народів світу Марії Єрмоченко

It belonged to the Righteous Among the Nations Mariia Yermochenko

Належала Праведнику народів світу Марії Єрмоченко

It belonged to the Righteous Among the Nations Mariia Yermochenko

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Піснеспіви Божественних літургій
Songs of the Divine Liturgies
Походження Поч. ХХ ст. , Beginning of the ХХ century
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. Main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Про оригінал
Опис оригіналу Містить тексти (з нотами) Божественних літургій, тропарі, величання, кондаки, ірмоси, прокимни щоденні та причасні на тиждень
Contains texts (with notes) of Divine Liturgies, troparions, songs of praise, kondaks, irmos, daily prokeimenons and weekly communion verses
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, дуже забруднений, потріпаний по краях, відсутні кути (близько 2,5–6,0 см), сліди від намокання, численні плями коричневого кольору, множинні розриви (близько 3,0–17,0 см), помітки й написи чорнилом та простим олівцем, окремі сторінки підклеєні смужками паперу, по корінцю підклеєно тканиною та прошито нитками, відсутні сторінки 1–26 та палітурка, частково відреставровано
Yellowed, very dirty, frayed at the edges, the corners are missing (about 2.5-6.0 cm), traces of moisture, numerous brown spots, multiple tears (about 3.0-17.0 cm), marks and inscriptions made with ink and a simple pencil, some pages are glued with strips of paper, the backbone is glued with fabric and stitched with threads, pages 1-26 and cover are missing, partially restored
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 22,5х16,3 х 2,5 см/cm
Матеріал Папір, нитки, тканина, олівець. чорнило. Paper, thread, fabric, pencil. ink
Техніка Друк ч/б, рукопис. Black and white printing. handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Поч. ХХ ст. Beginning of the ХХ century. Місце : Place: Україна. Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Церковнослов’янська. Church Slavonic
Анотація

Книжка належала Марії Єрмоченко, яка співала на кліросі в церкві Покрови Богородиці в с. Трифонівка на Миколаївщині (нині – Херсонська область). Під час нацистської окупації Марія Кирилівна переховувала у своїй оселі єврейських дітей Люсю та Олександра Шнайдерманів. У 2006 р. визнана Праведником народів світу
The book belonged to Mariia Yermochenko, who sang in the choir in the Church of the Intercession of the Virgin in the village of Tryfonivka in the Mykolaiv region (now the Kherson region). During the Nazi occupation, Mariia hid Jewish children Lusia and Oleksandr Shnaiderman in her house. In 2006 she was recognized as the Righteous Among the Nations

Теми Друга світова війна. Окупація України. Голокост. Праведники народів світу. Церква. Second World War. Occupation of Ukraine. The Holocaust. Righteous Аmong the Nations. Church
Періоди і дати Поч. ХХ ст. Beginning of the ХХ century
Особи, пов’язані з музейним предметом Марія Єрмоченко. Mariia Yermochenko
Пошукові терміни Окупація України, українці, допомога євреям, Праведники народів світу, Голокост, церква. Occupation of Ukraine, Ukrainians, aid to Jews, Righteous Among the Nations, Holocaust, church
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 1.68 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/910
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/910
Дата онлайнової публікації 2021-11-19
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex