Цифрові колекції

Лист Беби Співак до батька – Шмуля Співака. 03.07.1941 р. (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Beba Spivak to his father – Shmul Spivak. 03.07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Самуїл (Шмуль) Співак проживав в с. Білилівка (Житомирщина), працював пекарем. Знищений гітлерівцями під час однієї з каральних акцій у 1943 р. Беба Співак – медична сестра хірургічного польового пересувного госпіталю в Червоній армії. По війні мешкала в рідному селі

Samuil (Shmul) Spivak lived in Bilylivka village (Zhytomyr Region), worked as a baker. Killed by the Nazis during one of the punitive actions in 1943. Beba Spivak – a nurse at a surgical field mobile hospital in the Red Army.

Самуїл (Шмуль) Співак проживав в с. Білилівка (Житомирщина), працював пекарем. Знищений гітлерівцями під час однієї з каральних акцій у 1943 р. Беба Співак – медична сестра хірургічного польового пересувного госпіталю в Червоній армії. По війні мешкала в рідному селі

Samuil (Shmul) Spivak lived in Bilylivka village (Zhytomyr Region), worked as a baker. Killed by the Nazis during one of the punitive actions in 1943. Beba Spivak – a nurse at a surgical field mobile hospital in the Red Army. After the war she lived in her native village

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Беба Співак
Beba Spivak
Назва Лист Беби Співак до батька – Шмуля Співака
Letter of Beba Spivak to her father – Shmul Spivak
Походження 1941, м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. Main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші в клітинку двобічний рукопис
A double-sided handwriting there is on the form
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, кути заламані, згини
Yellowed, shabby, dirty, crumpled, bent corners, folds
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 10,0х14,0 см/cm
2 аркуші. 2 sheets
Матеріал Папір, олівець . Paper, pencil
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХ century. Точна дата: Date: 03.07.1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р.
Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідиш. Російська. Yiddish, Russian
Анотація

Повідомляє, що разом із дівчатами з університету стали медичними сестрами у військовому шпиталі, 30 червня 1941 р. виїхали з м. Чернівці, зараз перебувають в м. Кам’янець-Подільський. Пише, що знаходяться за 60 км від лінії фронту, просить батьків не хвилюватися
She reports that together with the girls from the university they became nurses in a military hospital, left Chernivtsi on June 30, 1941, and are now in Kamianets-Podilskyi. She writes that they are 60 km from the front line and asks her parents not to worry

Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХ century
Особи, пов’язані з музейним предметом Беба Співак, Шмуль Співак. Beba Spivak, Shmul Spivak
Пошукові терміни Кам’янець-Подільський, Білилівка, Україна, винищення єврейського населення. Kamianets-Podilskyi, Bilylivka, Ukraine, genocide of Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 0.13 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/930
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/930
Дата онлайнової публікації 2021-12-06
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голокост»
“Holocaust”