Цифрові колекції

Лист І. Тектиля до Рувина Шпіальтера. 1941 р. (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

I. Tektyl's letter to Ruvyn Shpialter. 1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Родина Рувина та Рахіль Шпіальтерів проживала в м. Зіньків на Поділлі. Їхня донька – Ента Гемейнерман була розстріляна нацистами в 1942 р.

The family of Ruvyn and Rakhil Shpialter lived in Zinkiv in Podillia Their daughter, Enta Hemeinerman, was shot by the Nazis in 1942

Родина Рувина та Рахіль Шпіальтерів проживала в м. Зіньків на Поділлі. Їхня донька – Ента Гемейнерман була розстріляна нацистами в 1942 р.

The family of Ruvyn and Rakhil Shpialter lived in Zinkiv in Podillia Their daughter, Enta Hemeinerman, was shot by the Nazis in 1942

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник І. Текстиль
I. Tektyl
Назва Лист І. Тектиля до Рувина Шпіальтера
I. Tektyl's letter to Ruvyn Shpialter
Походження 1941, м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. Main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На бланку поштової картки двобічний рукопис
A double-sided handwriting there is on the form of a marked postcard
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений
Yellowed, shabby, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 10,0х14,5 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір, олівець. Paper, pencil
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р.
Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідиш. Російська. Yiddish, Russian
Анотація

Повідомляє, що м. Кам’янець-Подільський пережив велике нещастя. Запитує: «Якщо у вас тихо, то я пришлю до вас Ідісса й дітей, а також Голду з дітьми, бо в нас ситуація дуже складна»
He reports that Kamianets-Podilskyi has suffered a great misfortune. He asks: “If it’s all right, I will send Idissa and children to you, as well as Golda with children, because we are in a very difficult situation”

Теми Друга світова війна. Окупація України. Голокост. Демографічні втрати. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХth century
Особи, пов’язані з музейним предметом І. Тектиль, Рувин Шпіальтер, Ента Гемейнерман. I. Tektyl, Ruvyn Shpialter, Enta Hemeinerman
Пошукові терміни Кам’янець-Подільський, Поділля, Україна, винищення єврейського населення. Kamianets-Podilskyi, Podillia, Ukraine, genocide of Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.09 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/932
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/932
Дата онлайнової публікації 2021-12-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голокост»
“Holocaust”