Цифрові колекції

Степан Грогуль та Мір'ям Друх (Якіра). 03.12.1995

Stepan Hrohul and Miriam Drukh (Yakira). 03.12.1995

Під час нацистської окупації Степан Грогуль із батьками та сестрою врятував від знищення єврейську дівчинку Мір'ям Якіру, батьків якої було розстріляно в Дубенському гетто. Через десятиліття рятівник та врятована зустрілись у м. Єрусалим на церемонії присвоєння членам української родини Грогулів звання «Праведника народів світу»

During the Nazi occupation, Stepan Hrohul and his parents and sister saved a Jewish girl Miriam Yakira, whose parents were shot dead in the Dubno ghetto. Decades

Під час нацистської окупації Степан Грогуль із батьками та сестрою врятував від знищення єврейську дівчинку Мір'ям Якіру, батьків якої було розстріляно в Дубенському гетто. Через десятиліття рятівник та врятована зустрілись у м. Єрусалим на церемонії присвоєння членам української родини Грогулів звання «Праведника народів світу»

During the Nazi occupation, Stepan Hrohul and his parents and sister saved a Jewish girl Miriam Yakira, whose parents were shot dead in the Dubno ghetto. Decades later, the rescuer and the rescued met each other in Jerusalem at the ceremony of awarding the Ukrainian family of Hrohul with the title of “Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Степан Грогуль та Мір'ям Друх (Якіра)
Stepan Hrohul and Miriam Drukh (Yakira)
Походження 13.12.1995
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення поясне, анфас, із незначним поворотом тулуба й голови праворуч, без головного убору, в картузі, темній куртці з коміром, у сірому піджаку, білій сорочці, шарфі та світлому пальті. На тлі меморіальної стіни в Саду Праведників на території Яд Вашему
A bust portrait, at full face, with a slight turn of the body and head to the right, without a hat, wearing a cap, a dark jacket with a collar, a gray jacket, a white shirt, a scarf and a light coat. Against the background of a memorial wall in the Garden of the Righteous, located in the territory of Yad Vashem
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий
Frayed
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 9,0х12,0 см/cm
Матеріал Фотопапір матовий . Matte photo paper
Техніка Друк комп'ютерний . Computer printing
Історія оригіналу Створення: Produced : II пол. XX ст. Second half of the XX century. Точна дата: Date: 13.12.1995. Місце : Place: м. Єрусалим, Ізраїль. Jerusalem, Israel
Теми Друга світова війна. Голокост. Допомога євреям. Праведники народів світу. Second World War. Holocaust. Aid to Jews. Righteous Among the Nations
Періоди і дати I пол. XX ст. First half of the XX century
Особи, пов’язані з музейним предметом Степан Грогуль, Мір'ям Якіра. Stepan Hrohul, Miriam Yakira
Пошукові терміни Праведники народів світу, українці, Голокост, євреї. Righteous Аmong the Nations, Ukrainians, Holocaust, Jews
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.2 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/936
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/936
Дата онлайнової публікації 2021-12-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Зовнішній ресурс портрети.com.ua