Цифрові колекції

Лист Марка Слободинського до Івана Скрипая. 16.02.1960
The letter of Mark Slobodynsʹkyy to Ivan Skrypay. 16.02.1960

Уродженець Вінниччини. Від 1935 р. у лавах Червоної армії. Політрук у повітрянодесантних військах. Із початком німецько-радянської війни учасник оборонних боїв на території України. Потрапив у полон, вивезений до трудового табору Бомон, департамент Па-де-Кале на півночі Франції. Учасник табірного підпілля, з табору втік. Учасник руху Опору у Франції. У вересні 1944 р. очолив окремий батальйон радянських партизанів, який пізніше отримав почесне найменування «ім. Сталіна» й діяв на півночі країни.

Уродженець Вінниччини. Від 1935 р. у лавах Червоної армії. Політрук у повітрянодесантних військах. Із початком німецько-радянської війни учасник оборонних боїв на території України. Потрапив у полон, вивезений до трудового табору Бомон, департамент Па-де-Кале на півночі Франції. Учасник табірного підпілля, з табору втік. Учасник руху Опору у Франції. У вересні 1944 р. очолив окремий батальйон радянських партизанів, який пізніше отримав почесне найменування «ім. Сталіна» й діяв на півночі країни. По війні зазнав більшовицьких репресій, реабілітований. Мешкав у Нижньому Поволжі, активний учасник ветеранського руху, дослідник руху Опору у Франції

From Vinnytsia region. In 1935 he was mobilized in the Red Army. He was a political instructor in the airborne troops. He participated in defensive battles on the territory of Ukraine after the beginning of the German-Soviet war. He became a prisoner of war and was transported to the Beaumont labor camp in the Pas-de-Calais department in northern France. He was a participant in the camp underground, escaped from the camp later. He was a participant in the Resistance movement in France. In September 1944, he became a commander of Stalin separate battalion of Soviet partisans, which operated in the northern part of the country. He was repressed after the war, rehabilitated. He lived in Lower Volga Region and was an active participant in the veterans' movement, a researcher of the Resistance movement in France

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Марк Слободинський
Mark Slobodynsʹkyy
Назва Лист Марка Слободинського до Івана Скрипая
The letter of Mark Slobodynsʹkyy to Ivan Skrypay
Походження 16.02.1960
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На трьох аркушах у клітинку двобічний і однобічний рукописний текст, написаний чорнилом фіолетового кольору, завірений підписом
There is a double-sided and one-sided handwriting text with purple ink certified by the signature on three quadrille ruled sheets of paper
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підпис Марка Слободинського
The signature of Mark Slobodynsʹkyy
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, прим'ятий, пожовтілий, сліди від діркопробивача, кути заломлені, згини, плями, окремі рядки підкреслені, надриви по краях (близько 1,0 см), відсутні фрагменти (близько 1,0 х 1,2 см), сліди іржі
Frayed, crushed, yellowed, punch marks, corners are broken, spots, some lines are underlined, fragments (near 1.0 x 1.2 cm) are absent, there are traces of rust and tears at the edges (near 1.0 cm)
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 20,8 х 17,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило. Paper, ink
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІIІ чверть ХХ ст. / The third quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 16.02.1960 - 16.02.1960. Місце : Place: м. Пугачов, Саратовська обл., Російська РФСР, СРСР. Pugachev, Saratov region, Russian SFSR, USSR
Джерело, час, спосіб надходження З особистого архіву Івана Скрипая – учасника руху Опору у Франції та ветеранського руху в повоєнний час
From the personal archive of Ivan Skrypay – a participant in the Resistance movement in France and the veterans' movement after the war
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Упродовж жовтня 1942 р. – грудня 1944 р. Марк Слободинський займався підпільною, організаційною, пропагандистською та бойовою діяльністю в окупованому м. Париж та на півночі країни.
У жовтні 1943 р. ввійшов до Центрального комітету радянських військовополонених – підпільної організації, що мала на меті об'єднати й скоординувати дії розрізнених підпільників та партизанів – колишніх радянських військовополонених у Франції. Автор листівок та звернень, редагував текст «Присяги радянського партизана».
Після повернення до СРСР М. Слободинський пройшов держперевірку. Проте в 1946 р. його було заарештовано, а згодом засуджено до 25 років виправно-трудових таборів.
У 1956 р. реабілітований, дальші роки життя присвятив вивченню руху Опору у Франції та боротьбі за визнання всіх учасників підпільної боротьби
From October 1943 to December 1944, Mark Slobodynsʹkyy was a participant in organizational and combat, propaganda activities of the underground in occupied Paris and in the northen of the country.
In October 1943, he joined the Central Committee of Soviet Prisoners of War. An underground organization's aim was to unite and coordinate the activities of scattered underground participants and partisans, who were former Soviet prisoners of war in France. He was an author of leaflets and appeals, edited the text "The oath of the Soviet partisan".
M. Slobodynsʹkyy passed a state security inspection after returning to Motherland. However, in 1944, he was arrested and later sentenced to 25 years in a labor camp.
In 1956 M. Slobodynsʹkyy was rehabilitated. He devoted the next years of his life for research the Resistance movement in France and the struggle for recognition of all participants in the underground struggle
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України у 1941 р. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Рух Опору у Франції. Радянська репресивно-каральна система 1930–1950 рр. Ветеранський рух. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. The Resistance movement in France. Soviet repressive and retributive system of 1930s-1950s. Veterans’ movement. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Франція. France
Особи, пов’язані з музейним предметом Марк Слободинський, Іван Скрипай, Георгій Шибанов, Василь Таскін. Mark Slobodynsʹkyy, Ivan Skrypay, Heorhiy Shybanov, Vasyl' Taskin
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Вінниччина, Червона армія, політруки, десантники, нацистські табори, табір Бомон, підпілля, Па-де-Кале, Франція, Париж, рух Опору, партизани, репресії, реабілітовані, ветерани, дослідники, архів. World War II, Europe, Ukrainians, Vinnytsia region, Red Army, political instructors, paratroopers, Nazi camps, France, Beaumont camp, underground, Pas-de-Calais, Paris, Resistance movement, partisans, repatriation, repression, rehabilitated, veterans
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (6 files : 0.99 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/941
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/941
Дата онлайнової публікації 2021-12-10
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex