Цифрові колекції

Архівна довідка № 15/518 дружини Лазара Брагінського Єашиї Натанзон. 11.06.1973

Archivе certificate No. 15/518 of Lazar Brahinskyi.'s wife Yeashyia Natanzon 11.06.1973

Лазар Брагінський працював директором Київського центрального телеграфу. З перших днів війни забезпечував зв’язок радянських військ та виконував завдання з оповіщення цивільного населення. 17 вересня 1941 р. разом із підрозділами Червоної армії евакуювався з м. Київ. Під час відступу був контужений, потрапив у полон. Наприкінці вересня 1941 р. – розстріляний гітлерівцями (за одними даними – у Бабиному Яру, за іншими – на подвір’ї Київського центрального телеграфу). Дружина Єашия Натанзон з доньками

Лазар Брагінський працював директором Київського центрального телеграфу. З перших днів війни забезпечував зв’язок радянських військ та виконував завдання з оповіщення цивільного населення. 17 вересня 1941 р. разом із підрозділами Червоної армії евакуювався з м. Київ. Під час відступу був контужений, потрапив у полон. Наприкінці вересня 1941 р. – розстріляний гітлерівцями (за одними даними – у Бабиному Яру, за іншими – на подвір’ї Київського центрального телеграфу). Дружина Єашия Натанзон з доньками евакуювалася в м. Сталiнград, згодом – у Киргизiю й Саратовську область (Росія)

Lazar Brahinskyi worked as the director of the Kyiv Central Telegraph. From the first days of the war, he provided communications for the Soviet troops and carried out tasks to alert the civilian population. On September 17, 1941, together with units of the Red Army, he was evacuated from Kyiv. During the retreat he was injured and taken prisoner. At the end of September 1941 he was shot by the Nazis (according to some sources – in Babyn Yar, according to others – in the courtyard of the Kyiv Central Telegraph). His wife Yeashyia Natanzon and daughters were evacuated to Stalingrad, and later to Kyrgyzstan and the Saratov region (Russia)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Партархів Київського обкому КПУ
Party archive of the Kyiv Regional Committee of the Communist Party
Назва Архівна довідка № 15/518 дружини Лазара Брагінського Єашиї Натанзон
Archivе certificate No. 15/518 of Lazar Brahinskyi.'s wife Yeashyia Natanzon
Походження 11.06.1973
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд
Main collection
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На однобічному бланку машинописний текст із підписом та печаткою
On one-sided form typewritten text with signature and seal
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, згини
Yellowed, frayed, contaminated, folds
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 21,0х20,5 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, машинопис, рукопис. Printing, typewriting. handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : II пол. XX ст. Second half of the XX century. Точна дата: Date: 11.06.1973. Місце : Place: м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська, російська. Ukrainian, Russian
Анотація

Містить підтвердження, що Лазар Брагінський рішенням бюро обкому Компартії від 7 січня 1940 р. затверджений на посаду директора Київського центрального телеграфу
Contains confirmation that Lazar Brahinskyi by the decision of the bureau of the regional committee of the Communist Party of January 7, 1940. approved as director of the Kyiv Central Telegraph

Теми Нацистська окупація України. Демографічні втрати України. Голокост. Nazi occupation of Ukraine. Demographic losses of Ukraine. Holocaust
Періоди і дати II пол. XX ст. Second half of the XX century
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Лазар Брагінський, Єашия Натанзон. Lazar Brahinskyi, Yeashyia Natanzon
Пошукові терміни Україна, Київ, євреї, знищення населення, евакуація. Ukraine, Kyiv, Jews, extermination, evacuation
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.84 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/975
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/975
Дата онлайнової публікації 2022-01-11
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex