Цифрові колекції

Бойовий листок «Мы победим» № 6. 10.09.1942

Combat leaflet "We will win" No. 6. 10.09.1942

Уміщує оповіді-свідчення очевидців, яким удалося врятуватися під час Голокосту на території Рівненщини та приєднатися до спецзагону НКГБ СРСР «Переможці» під командуванням Дмитра Медведєва

Contains stories-testimonies of eyewitnesses who managed to escape during the Holocaust in the Rivne region and join the special detachment of the NKGB of the USSR "Winners" under the command of Dmytro Medvediev

Уміщує оповіді-свідчення очевидців, яким удалося врятуватися під час Голокосту на території Рівненщини та приєднатися до спецзагону НКГБ СРСР «Переможці» під командуванням Дмитра Медведєва

Contains stories-testimonies of eyewitnesses who managed to escape during the Holocaust in the Rivne region and join the special detachment of the NKGB of the USSR "Winners" under the command of Dmytro Medvediev

Відомості про об'єкт
Автор або виробник Спецзагін НКГБ СРСР «Переможці» під командуванням Дмитра Медведєва
Special detachment of the NKGB of the USSR "Winners" under the command of Dmytro Medvediev
Назва Бойовий листок «Мы победим» № 6
Combat leaflet "We will win"
Походження 1942
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. Main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Газети
Про оригінал
Опис оригіналу На 15-ти аркушах однобічний та двобічний рукопис, вирізка з газети, малюнки
On 15 sheets there are one-sided and two-sided manuscript, newspaper clipping, drawings
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями, сліди від прошивання
Yellowed, shabby, dirty, stains, traces of stitching
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 20,3х28,6 см/cm
15 аркушів. 15 sheets
Матеріал Папір, олівець, олівці кольорові. Paper, pencil. colored pencils
Техніка Друк, рукопис. Print, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. Middle of the ХХ century. Точна дата: Date: 10.09.1942. Місце : Place: Рівненська обл., Україна. Rivne region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська, українська, іврит. Russian, Ukrainian, Hebrew
Анотація

Короткі розповіді інформують про факти Голокосту та знущання над місцевим єврейством на Рівненщині. Так, у статті «Жахливі звірства» мова йде про родину Йосипа Піковського, яка проживала в м. Людвіполь (нині – смт Соснове). Його батьків, дружину, двох дітей 3-х і 6-ти років було розстріляно 27 серпня 1942 р. разом із іншими мешканцями єврейського гетто, в якому перебувало близько 850 осіб. Самому Йосипу вдалося врятуватися. Тетяна Блежовська розповідає про порятунок її родини під час масового розстрілу 26 серпня 1942 р. на площі смт Рокитне, куди зібрали 1630 євреїв
Short stories inform about the facts of the Holocaust and the hazing of local Jews in the Rivne region. Thus, the article "Terrible atrocities" is about the family of Yosyp Pikovskyi, who lived in Ludwipol (now – Sosnove). His parents, wife, and two children, ages 3 and 6, were shot dead on August 27, 1942, along with other residents of the Jewish ghetto, which housed about 850 people. Yosyp himself managed to escape. Tetiana Blezhovska tells about the rescue of her family during the mass shooting on August 26, 1942 in the square of Rokytne village, where 1630 Jews were gathered

Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Діяльність радянських партизансько-диверсійних загонів на українських теренах. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Activities of Soviet partisan and sabotage detachments on Ukrainian territory
Періоди і дати Сер. XX ст. Middle of the ХХ century
Території, міста Україна, Рівненська обл. Ukraine, Rivne region
Особи, пов’язані з музейним предметом Йосип Піковський, Тетяна Блежовська, Дмитро Медведєв. Yosyp Pikovskyi, Tetiana Blezhovska, Dmytro Medvediev
Пошукові терміни Україна, Рівненщина, окупація, Голокост, євреї, розстріли, гетто, диверсійний загін, Дмитро Медведєв. Ukraine, Rivne region, occupation, Holocaust, Jews, executions, ghetto, sabotage detachment, Dmytro Medvediev
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (35 files : 8.23 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/995
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/995
Дата онлайнової публікації 2022-01-20
Виробництво Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex